ÅRSMØTEINNKALLING

ÅRSMØTE 2017

Årsmøte i Grimstad Motorveteraner for 2017 arrangeres onsdag 31. januar 2018

Sted: Klubbhuset, Vardegata (BEMA-bygget)
Kl. slett: 18.30

Saksliste

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av møteleder og referent
  • Valg av to til å signere protokoll
  • Innkomne forslag
  • Forslag fra styret
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Budsjett
  • Valg (styre og valgkomité)

Sakes som ønskes tatt opp på årsmøtet må være sendt skriftlig senest 14 dager før årsmøtet (onsdag 17. januar).
Sendes kisoreng@gmail.com

Se fullstendige vedtekter på denne siden

NB! Viktig - nytt av året:

Innkalling til årsmøtet sendes kun på e-post til de som har e-post/annonseres på denne siden.

Innbetaling av kontingent for 2018:
Vi kommer tilbake med informasjon om innbetalingsløsning for kontingent via StyreWeb, samt elektronisk medlemskort.

Vel møtt!

[Tilbake]