TERMINLISTE HØSTEN 2023

KAFFEVERTER M.MTerminliste høsten 2023


Oversikt over onsdagsmøter, aktiviteter og garasjetreff - med forbehold om endringer på kort varsel.

Med mindre annet er nevnt, møtes vi kl. 18.30 i klubbhuset på onsdagene og kl. 16.00 på eventuelle garasjetreff lørdager.

Listen vil oppdateres fortløpende, og vi tar forbehold om feil og endringer

Måned   Dato      Vert                Tema
August23.Trond 


30.Edvard

Sept. 6.-Fellestur til Steinars Garasje

13.Børge


20.Stein Utdeling av pokaler, Club Challenge 2023

27.Asbjørn

Okt. 4.Loll


11.Svein OveVi viser bilder fra tysklandsbesøk i sommer

18.Rolv


25.JohBilder fra turer til Sjælland
Se egen artikkel 

Nov. 1.Per 


 8.Børge


15. Sigurd


22.Trond


29.Edvard

Des 6.Trond H.


13.Børge


Nyhet!
Inntektene fra kaffepenger gjør at vi kan tilby et åpent og hyggelig klubblokale.
Nå betales det enten kr. 20,- v/kontantbetaling eller kr. 25,- med Vipps.
For at kasser skal ha en oversikt over inntekter og at Vippsbrukere som betaler en større sum av gangen, klarer å holde rede på når neste innbetaling må skje, vil det bli lagt ut ei liste for hver onsdag hvor alle besøkende fyller ut sin betalingsmåte. Dersom dagen ikke passer,  finn en annen å bytte med.


Den som har hatt ansvar for klubbkvelden, har også ansvar for å få kode til nøkkelboks.
Kode fås av Kjell-Ivar

Klubbvertens rolle er følgende :

1) Låse opp døren 

2) Sette på varme 

3) Koke kaffe og servere noe å spise 

4) Ta med søppel hjem (Viktig - da vi ikke har offentlig renovasjon)

5) Sørge for at det er ryddig når du går! Fukt kluten og tørk av bord/benk, så blir det så hyggelig for nestemann på lista...

6) Sette på oppvaskmaskinen før vi går


[Tilbake]