TEMA FORGASSER TIL DE ELDRE

STEIN R. JENSEN HOLDT INNLEGG

Onsdag 12. april holdt Stein er uannonsert innlegg i klubbhuset om forgasser til hans Chevrolet Capitol 1927.

Stein har brukt mye tid på å sette seg inn i forgassertypen som ble levert til disse bilene, og han har skaffet seg solid kompetanse og et godt nettverk.
Det viser seg også at Stein har en sjelden, justerbar versjon av den aktuelle Carterforgasseren.


Mange deler som ikke er lett å få tak i, lages selvsagt av tilgjengelig materiale eventuelt på egen metalldreiebenk.  
Det umulige er ikke umulig - det tar bare litt lengre tid....  [Tilbake]