TERMINLISTE HØSTEN 2021

VI TREKKER INNOMHUS!

Endelig!

Det er med stor glede vi inviterer medlemmer til møter i klubbhuset i BEMA-bygget, og vi har sørget for nye, behagelige stoler.

Terminliste høsten 2021

Oversikt over onsdagsmøter, aktiviteter og garasjetreff - med forbehold om endringer på kort varsel.Oversikt over onsdagsmøter, aktiviteter og garasjetreff - med forbehold om endringer på kort varsel.

Med mindre annet er nevnt, møtes vi kl. 18.30 i klubbhuset på onsdagene og kl. 16.00 på eventuelle garasjetreff lørdager.

Listen vil oppdateres fortløpende, og vi tar forbehold om feil og endringer.

Måned

Onsdag

Lørdag

Kommentar

September

1.  Kjell-Ivar

8.  Edvard 

15. Asbjørn

22. Rolv

29.

Oktober

6.

13.

13. oktober - parallelt møte i Mercedes
klubben Agder på Fjære Grendehus

20.

27.

November

3.

10.

10. november - parallelt møte i Mercedes klubben Agder på Fjære Grendehus

17.

24.

Desember

1.

8.

15.

Dersom dagen ikke passer,  finn en annen å bytte med.


Den som har hatt ansvar for klubbkvelden, har også ansvar for å få kode til nøkkelboks.
Kode fås av Kjell-Ivar eller Ann-Katrin.

Klubbvertens rolle er følgende :

1) Låse opp døren 

2) Sette på varme 

3) Koke kaffe og servere noe å spise 

4) Ta med søppel hjem (Viktig - da vi ikke har offentlig renovasjon)

5) Sørge for at det er ryddig når du går! Fukt kluten og tørk av bord/benk, så blir det så hyggelig for nestemann på lista...

6) Sette på oppvaskmaskinen før vi går[Tilbake]