LMK-nytt februar 2010

GMV har mottatt følgende rundskriv/nyhetsbrev fra LMK

ÅRETS UTFORDRINGER

Landsmøtet 2010 blir imøtesett av mange etter de store utfordringene i 2009 som var å skape balanse i regnskapet, og legge om store deler av hele forsikringsordningen. Styret presenterer et regnskap for 2009 med et overskudd slik landsmøtet vedtok sist, og legger opp til et budsjett i pluss også for 2010.

 

Landsmøtet 2009 hadde rekordoppslutning, og grunnen var trolig at det ble forventet mye turbulens og høye temperaturer. Slik ble det også. I år forventes langt lavere temperatur – men styret håper uansett på et godt oppmøte for å få varierte og fruktbare debatter og innspill.  

 

Av saker det vil bli fokus på i 2010 er arbeidet ovenfor de politiske beslutningstakerne. Den motorhistoriske bevegelse er aktive kulturbevarere, og bør fritas fra årsavgiften. Lobbyvirksomhet får et løft i år, ikke minst fordi vi nå har større muligheter for å gjøre dette sammen med de andre kulturbevarende organisasjoner som for eksempel Norsk Jernbaneklubb og Forbundet Kysten. Det skal også undersøkes grundig om det kan finnes offentlige støtteordninger som vår bevegelse kan søke om midler fra.

Klubbene skal inviteres til et forsikringsseminar, og rekorden på 1023 LMK forsikringer for 2009 håper vi på å passere allerede i år.

I samarbeid med Vegdirektoratet og trafikkstasjonene starter en prosess som skal resulterer i klare regler for hvilke forskrifter som gjelder for vår gruppe kjøretøy. LMK ønsker en felles oversikt som fjerner det meste av tvil om hvilke forskrifter som kan og skal brukes i de aller fleste saker der eier er i kontakt med trafikkstasjonen.

 

LMK FLYTTER

Flytting av kontoret til rimeligere lokaler har vært diskutert lenge. Flere organisasjoner under Norges Kulturvernforbund har i år samlokalisert seg i Øvre Slottsgate 2 (tidligere Norges Banks seddeltrykkeri). Ved å flytte dit kan LMK spare mellom 40.000 og 50.000 kroner årlig, og man begynte å se nærmere på dette høsten 2009.

Fordelene er ikke kun av økonomisk art, men også politisk. Å være i et miljø der organisasjonene har mange av de samme politiske utfordringene kan føre til et større kontaktnett av beslutningstakere. Kulturdepartementet og ABM-Utvikling er svært viktige for oss og de fleste av våre søsterorganisasjoner. LMK flyttet til Øvre Slottsgate mandag 15.2.2010, etter at NAV Oslo tok over leiekontrakten for de eksisterende lokalene på Økern.

Ny postadresse vil være LMK, Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo. Telefonnummeret blir også nytt, men er i skrivende stund ikke klart. Det sendes ut informasjon om dette når det nye nummeret foreligger.

 

LØP NÅ!

Det haster med å sende inn informasjon om løp og andre arrangementer klubben skal gjennomføre i løpet av 2010, og når dette skal skje. Mange etterspør terminlisten for planlegge hvilke arrangementer de skal delta på i sommerhalvåret 2010. Husk for øvrig at Norgesløpet på Voss finner sted 4-6 juni, så muligens vil mange vende nesen i den retningen denne helgen. Les mer om Norgesløpet på www.lmk.no .

 

Bruk post@lmk.no, og at det føres opp STED, DATO, TID, KONTAKTPERSON, MOBIL/TEL, E-POST og ev. WEBADRESSE

 

Husk våre kolleger i de lokale lag og foreninger av Landslaget for Lokalhistorie, Forbundet Kysten, Fyrhistorisk Forening, Fortidsminneforeningen, Norsk Jernbaneklubb, Norsk Forening for Fartøyvern, Norsk Kulturarv m.fl. som du finner på www.kulturvern.no. Finner dere på noe sammen, så meld gjerne fra om det inn til LMKs kontor. Dette kan inspirere andre klubber.

Når det gjelder terminlisten spesielt, så legges alt fortløpende ut på LMKs internettsider.

 

STATISTIKK

LMKs medlemmer klarer å holde en lav skadeprosent. Meget bra! Der vi kan forbedre oss, er ved havari – og påfølgende berging som det er mange av.

Ingen er overrasket over at det skjer noe med gamle kjøretøy. Derimot kan man selv forsøke å sjekke mulige feil, siden man som eier som regel kjenner sitt eget kjøretøy ganske godt. Har du også med deg en kopi av listen over våre 420 besiktigelsesmenn sortert på postnummer (skriv ut fra www.lmk.no), kan du få kyndig hjelp og/eller tips om hjelp uansett hvor i Norge du er. Da har du større muligheter for å kunne fortsette turen dit du egentlig skulle J.

Får du ikke gjort noe med kjøretøyet, så ringer du Viking. I enkelte tilfeller tar Viking kontakt med Tennant for å sikre en forsvarlig og fornuftig vurdering av transportmulighetene. Havarert kjøretøy transporteres hjem dersom det ikke kan repareres eller utbedres ved lokalt verksted. Eier vil i noen tilfeller for sitt kjøretøy måtte påregne noen dagers ventetid for transport hjem, da denne transporten organiseres sentralt av forsikringsselskapet.

PrintSkriv ut     EmailTips en venn
[Tilbake]