Protokoll fra årsmøtet 2009

Årsmøtet for 2009 ble avviklet fredag 29. januar.

Originalen signeres av Ole Holtebu og Oddvar Tørvolt.

 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GRIMSTAD MOTORVETERANER FREDAG 29. JANUAR 2010.

 

Det møtte 20 medlemmer til årsmøte som ble holdt i klubblokalet i Bemabygget.

 

 

Formann Einar Svennevig ønsket velkommen og åpnet årsmøtet kl. 19.05 med en trist beskjed. David Nybro var gått bort. Årsmøtet markerte dette med et minutts stillhet.

 

Godkjenning av innkalling.

Det var ingen innvendinger fra årsmøtet og innkallingen ble enstemmig godkjent.

 

Valg av møteleder og referent samt 2 til å underskrive protokoll.

Einar Svennevig ble valgt som møteleder og Per S. Hushovd ble valgt som referent.

Til godkjenning av protokoll ble  Ole Holtebu  og Oddvar Tørvolt valgt.

 

Innkomne forslag.

Det var kommet inn et skriftlig forslag fra medlemmene.

Stein Jensen tok her opp de ukentlige samlingene på onsdagene. Han kom med et ønske om at disse ikke bare skulle være kaffemøter, men at det ble holdt flere ”tema kvelder”. Temaene på disse kveldene behøver ikke bare dreie seg om bilrelaterte emner.

Vi takker for slike innspill og det nye styret tar forslaget til videre behandling.

 

Årsmelding.

Årsmelding 2009 ble delt ut til alle fremmøtte, og Per S. Hushovd leste hele årsmeldingen.

Det kom en bemerkning om at Magne Madshaven også ble tildelt en blomst fra klubben. Magne har vært en god støttespiller for klubben, men er dessverre blitt syk. Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

 

Regnskap.

Revisor, Leiv-Egil Thorsen har ingen kommentarer til regnskapet.

Kasserer Laila Holtebu orienterte om enkeltpostene i regnskapet.

Medlemstallet er stabilt, med 3 færre medlemmer enn i 2008.

Inntektene fra kaffesalget på  klubbkveldene er gått ned pga. at lørdagssamlingene i klubblokalet er kuttet ut til fordel for garasjemøter.

Dugnaden med å rive en heis i det gamle DNB-bygget gav en inntekt på kr. 20.000,-.

En regning hos Fagverktøy ble slettet og vi takker for sponsingen.

Regnskapet ble for øvrig enstemmig vedtatt uten merknader.

 

Budsjett.

Forslag til budsjett ble lest opp av Einar og enstemmig vedtatt

Siden budsjettet er satt opp med et overskudd, samt at vi fra tidligere år har et akkumulert overskudd, ble det reist et spørsmål om hva klubben skal bruke overskuddet til.

 

 

Dette ble diskutert og noen synspunkter kom frem.

  1. Løpet ”Fru Pigalop” er nytt og dermed noe usikkert med hensyn på inntekter, og må muligens subsidieres noe fra klubbens side.
  2. Klubben har 5 års jubileum i år og dette bør markers.
  3. Nye border og stoler til klubblokalet.
  4. Vi er på jakt etter nytt klubblokalet, så det kan være godt med noe i reserve.

 

Valg.

Valgkomiteen har bestått av Oddvar Tørvolt, Pieter G. von der Zalm og Torjus Fjære.

 

Forslag fra valgkomiteen:

 

Styre:

Leder:              Kjell-Ivar Søreng for 2 år

Nestleder:        Arne Andersen for 1 år

Kasserer:         Laila Holtebu velges for 1 år.

Sekretær:         Per S. Hushovd velges for 2 år..

Styremedlem: Svein Erik Olsen for 1 år

 

Løpskomite :

Oddvar Tørvolt

Einar Svennevig

Torjus Fjære

Svein Ove Stallemo

Sigurd Eide

 

Klubbvertinne/vert: Torill Svennevig for 1 år.

 

Revisor: Leiv Egil Thorsen velges for 1 år.

 

Valgkomite:

Ole Holtebu

Oddvar Tørvolt

Torjus Fjære

 

Løpskomiteen konstituerer seg selv.

 

Valgkomiteens forslag til kandidater ble valgt med akklamasjon.

 

Årsmøtet ble hevet kl. 20.03

 

 

Etter årsmøtet ble det servert kaffe og vafler.

 

 

Per S. Hushovd

Ref.

 

 

PrintSkriv ut     EmailTips en venn
[Tilbake]