MØTER FJÆRE GRENDEHUS

Høstaktiviteter 1. mandag i måneden (AVLYST!)***OPPDATERT 7. NOVEMBER 2023***
Etter to måneder med lite fremmøte er det besluttet å ta denne aktiviteten av plakaten.
Altså ingen møter på Fjære grendehus i tiden som kommer

-----


HMBKN Agder inviterer til sosialt samvær - når bilene står lagret i kasser eller i garasjer og på låver!

Klubben har fått leie Fjære grendehus, Laugevoldveien 20, 4878 Grimstad  første mandag i måneden fremover som en forsøksordning.
Første mandag er  2. oktober 23 kl 1800. 

Inntil vi finner form og farge på dette så tenkte vi følgende:

  • Ta med kaffe/drikke og noe å ha til kaffen selv (etter Tangentreff-prinsippet)

  • Sett ut bord og stoler etter behov selv og sett tilbake før du går 

  • Ta med avfall hjem

Hvis det fungerer så kan dette bli en sosial begivenhet gjennom vinteren.

Hvis noen skulle ha noen ønsker om emner å ta opp så ta kontakt med en i styret. Flott om noen kan fortelle om en tur eller to de har vært på i sommersesongen eller turer de kan tenke seg å delta på neste sesong.

 

Kontaktperson for de som eventuelt ønske å ha et innlegg: Sverre Monsen, e-post sverre.monsen (at) hotmail.com 


[Tilbake]