BLIR DU MED PÅ LANGTUR I FØRKRIGSVETERANEN

LØRDAG 9. SEPTEMBER 2023

14 nydelige kjøremil vestover fra Grimstad, nærmere bestemt til Eftestøl i Kvinesdal?
I Facebookgruppa for Førkrigs veterankjøretøy i Agder er det invitert til treff hos en samler som har et par T-Forder, en forlenget Chevrolet (7-seter) m.m. lørdag 9. september.

Treffet starter ca. kl. 12.00 på adressen Eftestøl 553, men vi satser på felleskjøring fra Grimstad med avreise fra Bergemoen kl. 08.30. 
Vi beregner å kjøret via Birkeland, Skaiå og Sveindal.

Interessert i å slå følge? Ring Kjell-Ivar på 928 25 091[Tilbake]