Protokoll årsmøtet 2022

signert protokoll

Klikk her for side 1 og her for side 2 av protokoll fra årsmøtet for 2022

[Tilbake]