LMK-nytt desember 2009/januar 2010

Vi har mottatt følgende informasjonsskriv fra LMK

 

TRAFIKKEN ØKER

Internettsidene til LMK har fått et stort løft. Med oftere oppdateringer og nyheter/reportasjer i tillegg til gode annonser fra relevante samarbeidspartnere, er sidene blitt mer nyttige å bruke. Husk at her finner du arkivet over saker fra både Vegdirektorat og klubber som har vært publisert de siste årene. Nyttig å ha som oppslagsverk, ikke minst også når det for eksempel gjelder problemer mht panserornament som er omtalt separat i LMK-Nytt sendt ut desember 2009 til alle medlemsblad, klubber samt de forsikringsfolk vi har epostadresser til.

 

Listen over besiktigelsesmenn sortert på postnummer (veldig praktisk!), er også god å ha når du skal besiktige kjøretøyet ditt. Mange skriver for øvrig ut listen mht de postnummer som er der de skal kjøre på tur. Skjer det noe med kjøretøyet finnes nesten alltid en lokal besiktigelsesmann som kan hjelpe med informasjon om verksted, deler eller lignende.

 

Alt du ønsker å vite om de ulike LMK forsikringene finner du også her. Egenandeler, priser og de fleste vilkår er beskrevet. Søknadsskjema, egenmelding / besiktigelsesskjema og en enkel ABC er også her for nedlasting og utfylling.

Skiltordningen og samarbeidet med Vegdirektoratet om kjennemerker har også et eget punkt der du kan lese deg opp på reglene. Her finner du også søknadsskjema dersom du har et registreringsnummer du ikke er fornøyd med og som ikke er historisk korrekt. Husk at de som skal ha et ”veteran”-kjennemerke for første gang ikke behøver å søke via LMK, men må gå direkte til trafikkstasjonen.

 

 

PANSERORNAMENT – ET PROBLEM

Slike staselige ornamenter bør så absolutt ikke være definert som et problem såfremt myndighetene tenker med et hode, og taler med én tunge. Virkeligheten er likevel at det tenkes litt ulikt, og at svar og praksis er avhengig av hvem man snakker med. Dette er et problem vi må ta opp med Vegdirektoratet for å få en nøyaktig henvisning til de aktuelle delene i regelverket. Så distribuerer vi dette når det foreligger.

Lett å gå seg vill i forskrifts-jungelen når det gjelder panserornamenter, baklys m.m..

 

Den tid regelen om forbud kom, var det pga økende skadeomfang en gjengs oppfatning at det måtte lages en regel mot slike. Slik dominerende panserpryd ble vanligere, og man så samtidig at antall biler bare økte. Det samme gjaldt langsgående nummerplater på motorsykler. Men så snudde trenden uten at regelverket fulgte etter. Nå utgjør slike ting ikke noen reell fare lengre med tanke på det antall kjøretøyer av slik karakter (historiske) som ennå er på veien.

 

Forklaring

Slå gjerne opp loven på www.lovdata.no, eller lån et eks. av Kjøretøyforeskriften. Ifølge vår kontaktperson på dette i Statens Vegvesen gjelder følgende:

 

Om- og oppbyggingsgruppa i Statens Vegvesen Region Øst oppfatter Kjøretøyforskriften (KF) § 1-9 slik: En bil er i tilnærmet original stand selv om det er gjort forandringer som var nødvendig for registrering i Norge. (pkt2) 

Dersom en bil er over 30 år gammel og er i original stand kan den godtas slik selv om den ikke tilfredsstiller kravene som gjaldt i Norge den gang den var ny.

Tilnærmet det samme vil gjelde for en sjelden bil som er mellom 15 og 30 år, men denne må tilfredsstille krav som er gjort tilbakevirkende. Panserfigur kan være et godt eksempel.

 

En 1957 modell i original stand ville Om- og oppbyggingsgruppa Region Øst derfor latt beholde panserfiguren, men naturligvis med påskrift i henhold til KF § 1-9 pkt 7.

 

Kjøretøy over 30 år som i sitt vognkort IKKE har fått innskrevet bruksbegrensningen ifølge Kjøretøyforskriften § 1-10.9 ”Bevaringsverdig kjøretøy. Må ikke endres konstruktivt eller utseendemessig.”, må tilfredsstille de krav som gjaldt da bilen var ny og de krav som kom senere og som skulle gjelde alle biler uansett alder. 

Noen av disse krav hadde opphav i Wienkonvensjonen av 1957. Dette gjelder regler angående forbud mot radiatorfigurer, panserornamenter og skarpe lykteskjermer.  Da vi fikk nye lysforskrifter fra 1971 er det anført at krav om to baklys også skal gjelde for eldre biler.

Bilen skal tilfredsstille krav fra første registreringsdato, men er den bevaringsverdig behøver den ikke å tilfredsstille disse disse kravene.

Eks:
Har du en 1931 A-Ford uten å ha den aktuelle tekst i vognkortet, plikter du altså å ha 2 baklys. 

 

Fortsatt litt usikker? Ikke rart når en forskrift slår en annen i hjel. Vi skal arbeide frem et helhetlig skriv om regler og praksis som vi skal få ”godkjent” fra Vegdirektoratet.

SMITTSOMT MIDNATTSOLLØP

Det ble kraftige og lange klappsalver fra kulturministeren, riksantikvaren og 160 kulturvernere og andre interesserte etter LMKs innlegg på Kulturminneåret 2009 sin konferanse i Tromsø 26-27 november. Forsamlingen ga på denne måten uttrykk for den vellykkede organiseringen og gjennomføringen av Midnattsolløpet i Gratangen 7-9 august 2009. 3 LMK- klubber (Narvik, Harstad og Gammelhorken fra Finnsnes), 4 maritime kulturvernorganisasjoner, 2 kommuner og Troms fylkeskommune bidro til denne nord-norske folkefesten.

Styremedlem Ulf R. Hanssen og daglig leder Tom T. Græger var spesielt invitert til Tromsø for å fortelle om arrangementet, samt de erfaringer man bør ta med seg i årene fremover mht samarbeid mellom ulike typer organisasjoner. Hanssen gikk gjennom prosessen fra idé via kontakt med de andre organisasjonene, fordeling av oppgaver og selve gjennomføringen. En gjennomført presentasjon i tekst og bilder. Græger tok for seg de muligheter som ligger i en slik tverrfaglig kontakt, ikke minst de store fordelene dette kan gi.

Klubbene hadde fått god plass å boltre seg på, og utnyttet disse godt til glede for de besøkende.

 

Lokalt/regionalt samarbeid resulterer i langt større oppmerksomhet i mediene og hos lokale myndigheter. Dette gir en unik mulighet for at kommunene kan bidra med å tilrettelegge bedre for arrangementet, i tillegg kan arrangørene presentere sin organisasjon for en større del av befolkningen. At alt også resulterer i flere tilskuere og deltagere er jo også et ubestridt pluss!

 

Konklusjonen var at det er enklere og hyggeligere å dra et større lass sammen med likesinnede, enn å dra et lite lass alene. Når det gjaldt responsen på innlegget, var det kun NRKs Linda Eide og hennes meget poengterte og morsomme kåseri over TV-programserien ”Norsk Attraksjon” som kunne måle seg med applausen LMK fikk. I all beskjedenhet må det også nevnes at den nye riksantikvaren Jørn Holme har tatt kontakt, og ønsker nærmere samtaler med LMK om veien videre for råd og ev. samarbeid om lignende arrangementer.

Dét er jo hyggelig å ta med seg!

 

SETT AV 13. MARS

Da går LMKs landsmøte av stabelen. Klubbene bør i god tid finne ut hvem som skal være delegat(er), ikke minst for å kunne sikre seg billigst mulig reisemåte dersom det er en lang vei å dra. Som i fjor er landsmøtet på Thon Hotel Linne, litt nord for Oslo sentrum, og datoen er lørdag 13.mars kl. 9.00. Husk at registreringen starter 8.30 slik at alle er i salen når landsmøtet starter.

Innkalling med alle papirer sendes ut til klubbene senest 12. februar.

 

***************************** *

 

Tom T. Græger

LMK

 

PrintSkriv ut     EmailTips en venn
[Tilbake]