ÅRSMØTET 2022 AVVIKLET

- MED STOR DELTAKELSE

Onsdag 25. januar 2023 ble årsmøtet for 2022 avhold i klubblokalet.
Hele 30 medlemmer møtte opp, og det ble som vanlig et veldig greit årsmøte.

Protokoll blir lagt ut så snart denne er signert.

Vi benytter anledningen til å takke Svein Erik, Per og Ann-Katrin for en fantastisk innsats i styret gjennom mange, mange år!


  

  

  Til venstre: Johan leser opp valgkomiteens innstilling

  Over: avtroppende styremedlemmer
Takk for flott innsats!


[Tilbake]