ÅRSMØTE 2022

INNKALLING

Det går mot slutten av 2022, og styret kaller med dette inn til årsmøtet for inneværende år.

Dato er som vanlig siste onsdag i januar, dvs. onsdag 25. januar 2023.

Årsmøtet begynner kl. 18.30 i klubblokalet (BEMA-bygget) 

Saksliste: 

• Godkjenning av innkalling

• Valg av møteleder og referent

• Valg av to til å signere protokoll

• Innkomne forslag

• Forslag fra styret

• Årsmelding

• Regnskap

• Budsjett

• Valg (Styre og valgkomité) 

Saker som skal tas opp på årsmøte må sendes styret skriftlig senest 14 dager før årsmøtet. Adresse: kisoreng@gmail.com 

Valgkomitéen består av:
Johan Olsen
Svein Ove Stallemo
Helge Michaelsen

Valgkomitéen har allerede hatt møte og er godt i gang med å finne kandidater for de som går ut av det sittende styre.

[Tilbake]