IMPONERENDE TRANSPORTHISTORIE PÅ LANDVIK

GMV-MØTE HOS OLAV KLEPP

Onsdag 19. oktober 2022 fikk vi gleden av å se Olav Klepps fantastiske nybygg på Landvik.

Bygget har blitt reist med tanke på å kunne vise norsk og internasjonal langtransporthistorie med røtter nettopp her på Landvik; Sties Termotransport.
Sties bil nr. 3 og en bil fra 1986 - det året Stie solgte firmaet, kaster glans over samlingen som bare må oppleves.

Olav har også ei imponerende samling motorsykler som vi kjenner fra tidligere besøk, men nå er omgivelsen på internasjonalt  museumsnivå.  

Fremdeles litt igjen av sesongen...


  Per forteller om Sties og han har hatt ei sentral
  rolle i forbindelse med å få tilbake de to bilene


      

Fra mesaninen    


  Interiør fra Olav gamle verksted/lokale som   
  nå er blitt erstattet av dette flotte nybygget.  [Tilbake]