LMK-nytt november 2009

Vi har mottatt følgende nyheter fra LMK i november 2009

Fra venstre: Gregory Stropes fra USA/Canada, FIVAS President Horst Brüning (Sverige), og Xintian LIU (Kina)

 

VERDEN BLIR STØRRE

I hvert fall vår organiserte, motorhistoriske verden. 1. november gikk USA/Canada med sine 300.000 medlemmer inn i vår internasjonale organisasjon FIVA. Det betyr at FIVA passerte 1.000.000 medlemmer! Et flott tall som betyr økt tyngde i forhandlinger med EU og FN når det går på unntak fra internasjonale bestemmelser for vår gruppe.

I tillegg ble forbundene i Kina og Marokko tatt opp. Signaleffekten av å få med Kina inn i den motorhistoriske bevegelse kan bli stor, ikke minst med tanke på Asia som helhet. Kina er blitt en ”motor” i Asia, og er godt synlig i det meste som foregår, etter hvert også på det kulturbevarende området.

 

LMK hadde også på forhånd sendt inn et forslag om at de nasjonale forbund og klubber som sender representanter til FIVA, skal være suverene mht representantenes virksomhet. Det fremkommer i dagens vedtekter ikke klart at forbundet/klubben kan trekke sin representant fra internasjonale verv i FIVA. LMK har diskutert denne saken med de andre nordiske land. Ingen ønsker en situasjon der en representant nekter å arbeide i den retning forbundet/klubben ønsker, og kan fortsette med dette etter eget forgodtbefinnende.

Vårt forslag førte til nedsettelse av et juridisk utvalg som skal gå gjennom alle vedtektene med tanke på en generell modernisering. Det har lenge vært en debatt på styrenivå i FIVA om dette, og nå fikk de en god anledning til å sparke dette i gang.

FIVAs styre rettet en forespørsel om de i denne prosessen kunne implementere det norske forslaget slik at alt samlet kan sendes ut på høring innen neste generalforsamling. Norge og de øvrige nordiske land oppfattet dette som en ryddig tilbakemelding, og Norge trakk deretter sitt forslag.  

 

Informasjon om at Europaparlamentet i EU etter intens lobby fra FIVA hadde lagt inn et unntak for motorhistoriske kjøretøy mht fremtidig påbud om satelittmottaker, ble mottatt med applaus. Satelittovervåkning for å beregne motorvogners kjørelengde i ulike avgiftssoner starter 2014 i Nederland, og er tenkt mer utbredt etter hvert.

 

 

”PR”-KLUBBEN I GRENLAND

”Fellesskap, lidenskap og en god porsjon galskap karakteriserer Grenland Veteranvogn Klubb”.

Dette sto tidligere i høst å lese i Telemarksavisa (TA). Det er innledningen til en artikkel som forteller avisas rundt 70.000 lesere at nå skal alle lære Grenland Veteranvognklubb (GVK) nærmere å kjenne. Hver lørdag i høst og vinter presenterer TA nemlig et veterankjøretøy fra den omfattende stallen med tekst og bilde. Langt over 500 kjøretøy fordelt på 407 medlemmer betyr at mange har flere enn et kjøretøy. I tillegg kommer de som ikke er registrerte, som nok kan være både et og to eksemplarer per medlem

Hva skal vises frem? Mye å velge mellom: Hanne Kroghs første bil, Amazon fra 1966 med automatgir. En Buick 34-modell peker seg også ut siden den har ligget 13 år på bunnen av et vann i Vrådal. Den ble plukket opp og restaurert tilbake til original stand.

 

Dette er jo en god ide som flere klubber kan bruke ovenfor sin lokale/regionale avis. Å lage en liste med ulike objekter der det fremkommer merke, modell og ev. spesielle forhold i tillegg til et bilde, kan gi god respons hos redaksjonen. 15-20 eksempler er sikkert nok for å vise hva dere har å fare med.

Sett temaet opp på agendaen, og diskuter dette i klubben.

 

TERMINLISTEN

Når det gjelder terminlisten spesielt, så legger vi nå fortløpende ut på www.lmk.no det LMK får av informasjon om arrangementer og løp for 2010. Vær derfor tidlig ute med informasjon til oss for å sikre deg god oppmerksomhet om klubbens arrangementer. Vi sender også informasjon om alle arrangementer til vår svenske broderorganisasjon – MHRF – som legger dette ut på sine internettsider.

Husk også at Norsk Motorveteran hver vår trykker en papirutgave som publiseres. Den er svært populær. Deadline for denne er i februar. Høres lenge ut til, synes du? Nei, det er det faktisk ikke! Så det er bare å finne ut med en gang når og hvor løpet skal gå.

 

 

”NYE” WWW.LMK.NO

Oppmerksomme klubbmedlemmer vil ha oppdaget at LMK har fått nye nettsider som også inneholder logoer fra ulike annonsører. Dette er hyggelige inntekter å ta med seg inn i det arbeidet som LMK utfører på vegne av klubbene og medlemmene.

LMK vil oppfordre klubbmedlemmer til å bruke sidene, og abonnere på nyhetsbrevet for å bli jevnlig oppdatert.

 

 

GLEDE - OG ANSVAR

Et flott år med masse arrangementer er over. Muligens kan det være et løp eller to igjen, men det vi skriver nå blir uansett en oppsummering, og en påminnelse.

Arrangementer og løp er fantastiske anledninger til å vise frem sitt kjøretøy. Samtidig er det også en viss risiko forbundet med gamle kjøretøy på steder der det ferdes mye folk. Svikt i for eksempel bremser eller et styrestag kan i verste fall ramme uskyldige tilskuere og/eller trafikanter. Med en alvorlig ulykke vil det sannsynligvis ikke kun være uskyldige som vil lide, men også hele den motorhistoriske bevegelse.

 

LMK bidro i sin tid til at kjøretøy produsert før 1960 ble fritatt for teknisk kontroll. Hovedgrunnen til at dette gikk gjennom var at staten ble overbevist om at så gamle kjøretøy ikke var ofte på veien, og at eierne er svorne entusiaster som holder sitt motorhistoriske objekt i god stand. Dette var en tillitserklæring til oss eiere og brukere av gamle kjøretøy. Men samtidig la vi en tung bør på egne skuldre. Nå er det opp til oss som privatpersoner å holde kjøretøy fra før 1960 i forskriftsmessig stand. Det betyr at du og jeg har ansvar for å minimalisere risikoen for ulykker forårsaket av slett vedlikehold.


Det kreves sannsynligvis bare én stor ulykke før ordningen med periodisk kontroll blir gjeninnført. Og da skal vi heller ikke bli overrasket over at kontrollgebyret heves siden det ikke er alle som kan utføre de offentlige kontrollene på gammelt kjøretøy på en tilfredsstillende måte. Eksperter må hentes inn spesielt.

Dette kan koste oss dyrt. Og da tenker vi ikke bare på en mer slunken lommebok, men på kostnaden av tapt omdømme samt redusert tillit til oss som ansvarlige kulturformidlere.

Dét har vi ikke råd til! Bruk derfor vinteren godt om du har mulighet for å skru litt ”på det du hadde tenkt”. Eller planlegg innkjøpene av deler allerede nå slik at monteringen til våren er raskt unnagjort.


Den generelle oppfordring til klubbene ved løp og andre arrangementer er at kjøretøy med prøveskilt avvises. Det bør også i størst mulig grad legges til rette for teknisk kontroll av kjøretøy som skal delta i løp. Vi vet selvfølgelig at det er vanskelig å kontrollere alle, men hvert eneste sjekket kjøretøy er en minimert risiko for at noe skjer.

 

PrintSkriv ut     EmailTips en venn
[Tilbake]