INVITASJON FRA NORSK JAGUARKLUBB AVD. ROGALAND

BÅTTUR OG FELLESKJØRING I GRIMSTAD

Norsk Jaguarklubb avd. Rogaland kommer til Grimstad/Arendal helgen 10. - 12. juni, og vi er invitert til å slå følge på deler av arrangementet.

Engelske biler er spesielt velkommen, men det er fullt mulig å delta om du kjører bil fra et annet produksjonsland.

Program:
Jaguareierne ankommer Grimstad fredag 10. juni ca. kl. 16.00.
Arrangøren har chartret Solrik til en tur i skjærgården mellom kl. 17.00  og kl. 19.00.
Etter båtturen vil det være felleskjøring fra Grimstad til Arendal.

Det er ca. 30 deltagere fra Norsk Jaguarklubb avd. Rogaland, og utgifter til leie av Solrik fordeles avhengig av hvor mange det blir med;
estimert til ca. 210,- - 270,- pr. person.

For påmelding og informasjon - kontakt:

Helge Haugen tlf. 95552852 eller e-post helge.haugen@haugnett.no[Tilbake]