ÅPEN DAG I KREATIVT MØTESENTER

TORSDAG 5. MAI ÅPNES DØRENE FOR PUBLIKUM


Om du har vært der tidligere eller ei, spiller ingen rolle!
Dette er ettermiddagen for en god opplevelse - se:

https://www.jbugland.no/aktuelt/apen-dag-i-kreativt-motesenter?fbclid=IwAR22dRYBavV6ABce9bjnUnf9QrqGXJtxnsAfAMXc66cb1iXXdahPJ5uQESs


[Tilbake]