KJØRETUR I ANLEDNING LIVSGLEDE FOR ELDRE

LØRDAG 21. MAI 2022

Vi minnes med glede de mange sommerfestene på Berge Gård, Frivolltun og Feviktun hvor vi kjørte beboerne på en tur i nærområdet i forbindelse med den årlige parkfesten i anledning "Livsglede for eldre"

Vi er blitt forespurt om å ta en liten kjøretøy for noen beboere på Røed Bo og Omsorgssenter på Nedenes, og har satt av lørdag 21. mai til dette.


Det blir ikke samme omfang som tidligere, men hyggelig om vi kan stille et lite knippe biler den dagen.
Vi satser på å være på Røed ca. kl. 11.00.

Har du lyst å spre litt hverdagsglede?
Tur i veteranbil vekker gode gamle minner!

Påmelding enten pr. telefon 928 25 091 eller kisoreng@gmail.com.


[Tilbake]