PÅMINNELSE ÅRSMØTE OG KONTINGENT

TORDAG 24. MARS 2022

Vi minner om årsmøtet for de siste to årene.

Dette avholdes i klubblokalet torsdag 24. mars 2022 kl. 18.30.


TIl informasjon ang. kontingenten for 2022:
På nyåret ble sendt ut en purring til de av våre medlemmer som ikke hadde betalt kontingent for 2021.
Påminnelsen gav resultater og de fleste har betalt inn manglende kontingent.

I februar ble krav om kontingent for 2022 sendt ut fra vår kasserer, og vi minner bare om at denne må være betalt for at du skal være stemmeberettiget på årsmøtet. En del av våre faste og aktive medlemmer har så langt ikke betalt - helt sikkert bare en forglemmelse som blir ryddet opp før årsmøtet? :) 


Vel møtt!


PS!
Artikkelfoto er av deler av valgkomiteen på tur i flotte omgivelser.
Skulle du ønske å få byttet ut noen i styret, ta kontakt med valgkomiteen.
Hele styret har sagt seg villige til gjenvalg ut 2022, men det er lov å komme med benkeforslag som alternativ.

[Tilbake]