ÅRSMØTE FOR 2020 OG 2021

TORSDAG 24. MARS KL. 18.30

Vi har utsatt årsmøtene for de siste to år pga. pandemien, men nå er det mulig å gjennomføre årsmøte.

Vi kaller hermed inn til årsmøte for 2020 og 2021 torsdag 24. mars kl. 18.30 i klubbhuset (BEMA-bygget).

Årsmelding og regnskap for de 2020 og 2021 blir behandlet, samt budsjett for 2022.
Valg: Det sittende styret fortsetter i sine roller ut 2022 med mindre det kommer benkeforslag som tas opp til votering på årsmøtet.

Det er ikke kommet inn saker til behandling til den opprinnelige datoen for årsmøtene, og styret har heller ikke lagt frem andre saker som må behandles på årsmøtet.

Vel møtt!

Bestehilsen

Styret

[Tilbake]