MØTER I KLUBBLOKALET 2022

INNTIL VIDERE BLIR DET IKKE ONSDAGSMØTER

Selv om vi har nye, flotte stoler i klubbhuset - riktignok ikke så standsmessige som på tittelfotoet - vil vi avvente med å åpne klubbhuset inntil videre.
De gjeldende råd og regler krever 1 meters avstand og munnbind, og vi velger derfor å holde klubbhuset stengt.

Hilsen styret!

[Tilbake]