ÅRSMØTE 2020 OG 2021 (UTSETTES!)

AVHOLDES ikke ONSDAG 26. JANUAR 2022 som planlagt

Oppdatert 17. januar:
Pga. de gjeldene nasjonale råd og regler, må vi dessverre utsette årsmøtet på ubestemt tid - igjen.
Det er kun mulig å samle inntil 30 personer innendørs, og det er krav til 1 meters avstand og munnbind.
Dette klarer vi ikke å legge til rette for i klubbhuset, og vi utsetter derfor årsmøtet til det er mulig å arrangere dette.

Vedtatt på styremøte mandag 17. januar 2022


----'Pga. pandemien har det ikke vært avholdt årsmøte for 2020, og vi slår derfor sammen de to siste års generalforsamlinger.

Sted: Klubbhuset, Vardegata (BEMA-bygget)

26. januar 2020 - kl.: 18.30

Saksliste

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av møteleder og referent
  • Valg av to til å signere protokoll
  • Innkomne forslag
  • Forslag fra styret
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Budsjett
  • Valg (styre og valgkomité)

Sakes som ønskes tatt opp på årsmøtet må være sendt skriftlig senest 14 dager før årsmøtet (onsdag 12. januar).

Sendes kisoreng@gmail.comValgkomitéen består av Helge Michaelsen, Johan Olsen og Svein Ove Stallemo.

Sørg for at disse herrene blir nedringt med tips til nye koster i styret. 


[Tilbake]