BILTEKNISKE MØTER MERCEDESKLUBBEN

FJÆRE GRENDEHUS (ENDRING DEN 1O.  FEBRUAR.!)

Mercedes-Benzklubben avd. Agder er en driftig gjeng, og med Sverre Monsen i spissen, har klubben invitert til biltekniske temakvelder noen utvalgte onsdager fremover.
Disse møtene kolliderer med våre egne onsdagsmøter, men flere av oss vil helt sikkert ha glede av å prioritere møtene på Fjære Grendehus.

Medlemmer i Mercedesklubben har fortrinnsrett, og vi har derfor laget et påmeldingsskjema for de som ønsker å delta.
Du kan sende inn skjema flere ganger, og vi forbeholder oss retten til å stenge påmeldingene evt. avslå søknader hvis responsen blant Mercedesklubbens egne medlemmer blir så stor at det ikke er plass til flere.
Påmelding utover vinteren skjer naturlignok fortløpende, og man trenger ikke å sende påmelding for alle ønskede datoer med én gang.

Vi vil holde vanlige kaffemøter i klubbhuset vårt på de samme datoene.

Programmet for møtene på Fjære er som følger:

Onsdag 13 oktober 2021 kl 1830: Teknisk fagkveld Bremser

  Bremsesko  - alu - stål  - belegg - vulking.
  Selvjusteringsystem på Ponton modeller
  Bremsetrommler - sliping - tilpassing br. belegg
  Hjulsylindere - honing - rust- br. pakninger
  Bremseslanger - bremsrrør -dobbelflensing
  Hovedsylinder - enkrets - tokretssytem
  Bremsekalippere - br. skiver - handbremssystem
  Bremseforsterkere  for enkrets - tokretssystem
  Bremsevæsker - lufting og rengjøring
  Vedlikehold – feilsøking 

Onsdag 10 november 2021 kl 1830: Teknisk fagkveld Drivstoffsystem inkludert forgasser, bensinpumpe osv 
NB! møtet 10. november utgår og blir annonsert igjen på nyåret!

Onsdag 12. januar 2022: Teknisk fagkveld W/S123 møtet ble avlyst pga. koronabetingelser og vil bli annonsert senere

Onsdag 16. februar 2022: teknisk fagkveld Karosseriarbeid og lakk mv. 
Møtet onsdag 16. februar er også kansellert pga. smittesituasjonen

Onsdag 16.mars 2022: Teknisk fagkveld Vårklargjøring av bil mv
Også dette møtet utgår, og det arrangeres bedriftsbesøk hos salmaker i stedet  - se egen artikkel.

Teknisk leder for møtene er Svein Ekornrød fra Skien.

Svein er en nestor i MB-miljøet.


[Tilbake]