LMK-nytt september 2009

Nytt fra LMK

 

 

NORGESLØPET 2010

Norgesløpet 2010 arrangeres av Køyretøy Historisk Klubb Voss. Temaet er ”Bilsal for alle” - i 60 år. Ein historisk viktig milepel for bilen og folket. Det var tidlegare kun lækjarar, politi og embetsmenns om fekk løyve til å kjøpa bil.
No vart salet opna for alle. 1960 vart soleis ein milepel på både godt og vondt. Godt då alle fekk mulegheita til å kjøpa seg bil, vondt for dei som i etterkant har gamalbil som hobby. Salet for alle medførte at mange gamle bilar vart skrota, dette er sjølvsagt gamalbilentusiastar lite glade for no.
Dette vil Køyretøy Historisk Klubb Voss markera under Norgesløpet (VossaRudl'n) 2010.

Siste gang Norgesløpet var på Voss var det stor oppslutning. Det blir det også i 2010

Fredag 4. juni: Seminar angåande temaet ”Frislepp av bilsalet 1960”

Laurdag 5. juni: Norgesløpet 2010

Sundag 6. juni: Sosialt samvere før heimreise for deltakarane

Fredagsprogram seminar:
Køyretøyparken i Norge frå Krigsåra og fram til 1960 – frislepp av bilsalet.

Reklamen fungerte på oss utsultede nordmenn som kjøpte alt vi så!

I forkant av dette ynskjer KHKV å samle inn historiar, bilete, skildringar av reperarasjonar/vedlikehald av køyretøyparken. Det vart eit skrikande behov for reservedelar som ikkje fanst i denne tidsepoken.
Planane er å avslutta kvelden med ei ekstremkulinarisk oppleving.

Laurdag:
KHKV vil i dette løpet ”Back to the roots” Det me meiner med det, større vekt på oppleving og det sosiale aspektet det er å treffa andre med same interesse. Slik som den fyrste VossaRudl’n.
Løpet har base i ”Bømoen leir” Her foregår start, lunsj og målgang. Løpet blir ca 6 mil langt. Om lag 3 timars køyretid med 3 – 4 postar undervegs, ”kanskje ein liten fartsetappe” 1/8 mile på tid ??!?!?

Løpet går denne gongen lokalt i Vossabygda. Løpsfest og overnatting Park Hotell Vossevangen. Me har tenkt ca 200 Køyretøy, eller antalet det er plass til under festmiddag.
Historiske Militære Kjøretøyers Forening er med oss også! Dei kjem på fredag og inntar ”Bømoen leir” Slik at ramma rundt løpet blir slik som infanteriregimentet nr 10 var rundt 1960.
Me premierer alle klassar som før, eigen vandrepokal for nyttekøyretøyklassen.

Sundag:
Sosialt samvere, før heimreise. Planane for sundag er endå ikkje heilt bestemte

 

KJØRETØYET I FOKUS

Stadig flere klubbmedlemmer ønsker optimal trygghet og sikring for sine kjøretøy.

Antallet godkjente LMK-Forsikringer er derfor steget med rundt 25 % i forhold til samme periode i fjor. Per 19.9.2009 er det godkjent 646 forsikringer som helforsikring, blivende klassiker, ombygd/modifisert, restaurerings-, lager- og oppstillingsforsikring. (555 totalt for hele 2008!)

 

Den suverent beste tryggheten er den du får med en forsikring som klubben din har vært med på å lage.

 

Når utgangspunktet er under NOK 400 for full kasko, halve egenandeler sammenlignet med de aller fleste konkurrenter, ingen km-begrensning, samt frakt helt hjem ved havari dersom det ikke kan ordnes ved lokalt verksted, så er det ikke rart at dette føles trygt!

 

Tilbakemeldingene på den nye forsikringsordningen inn til kontoret fra klubbstyrene, forsikringsansvarlige, besiktigelsesmenn og enkeltmedlemmer er meget positive. Det vil uansett være naturlig å tilpasse detaljer underveis, basert på medlemmenes innspill. Dette er hovedgrunnen til at det ennå ikke er trykket opp ferdige søknader og egenmelding / besiktigelsesskjema på papir. Vi må være sikre på at skjemaene dekker alle behov.

Kontoret ser at de aller fleste selv skriver ut søknadspapirene frå www.lmk.no. Det kan derfor vise seg unødvendig med et nytt og dyrt opplag. Alle uten internettilgang og/eller utskriftmuligheter får uansett tilsendt skjemaer ved henvendelse til kontoret. Å muligens kunne slippe å trykke opp skjemaene vurderes fortløpende, og vil være en besparelse på tusenvis av kroner.

 

Søknad og rutiner

Et par raske småting om rutiner rundt søknaden som gjør behandlingen raskere:

  1. Vitnet - ikke eier - må signere egenmeldingen som vitne. Husk at vitnet også selv må ha et LMK helforsikret kjøretøy.
  2. Søknaden - ikke bare egenmelding - må også vedlegges.
  3. God fotodokumentasjon er pga din sikkerhet. Skarpe fotos begge sider, bak og foran fra knehøyde. Koffert, interiør og dashbord samt motor fra begge sider.
  4. Dersom du sender alt direkte til LMK, må du også få klubben din til å sende LMK (post@lmk.no) en bekreftelse på minst et års medlemskap.

Vi ber alle om å også lese ”HJELP til utfylling” av egenmelding/besiktigelsesskjema samt for søknaden. Klikk på linken ”Forsikring” i menyen oppe til høyre på LMKs nettsider på www.lmk.no.

 

 

AKTIV PÅ WWW.LMK.NO

LMK satser på økt aktivitet på internettsidene, og kommer til å gjøre noen grep for å få dette til. Det vil blant annet legges ut variert stoff under nyhetsdelen, i tillegg til linker til artikler i media som skriver om oss. Dette kan være enkeltpersoner, klubber, eller reportasjer fra miljøet generelt. LMK vil også være oppmerksom på endringer i lovverket for våre kjøretøy. Tips om linker til nyheter statlige etater som publiserer offentlig informasjon med relevans for vår gruppe spesielt tas imot med takk.

 

Entusiaster og andre interesserte kan melde seg på med sin epostadresse for å få beskjed om oppdateringer av nyheter og linker. Gå til www.lmk.no for å registrere deg.

 

 

LØP / ARRANGEMENTER 2010

De fleste klubber begynner nå å få en viss oversikt over hvilke løp og arrangementer klubben skal gjennomføre i løpet av 2010, og når dette skal skje. LMK vil gjerne lage terminlisten så raskt som mulig for at alle kan begynne å planlegge bevegelsene for sommerhalvåret 2010.

 

Mc’ene er klare til start, men vet klubben når starten skal gå…?

 

Når du sender dette til post@lmk.no, så husk å føre opp STED, DATO, TID, KONTAKTPERSON, MOBIL/TEL, E-POST og WEBADRESSE

 

Vi har også fått flere hyggelige forespørsler om terminlisten fra våre kolleger i Norges Kulturvernforbund (Forbundet Kysten, Fyrhistorisk forening, Landslaget for Lokalhistorie, Fortidsminneforeningen, Museumsbanerådet, Norsk Fartøyvern, Norsk Kulturarv m.fl.). Det er jo mulig å tenke litt nytt for å kunne finne på noe sammen. Å legge løypa innom en stavkirke, brygge, fyr eller et annet kulturminne der en kollegaorganisasjon ordner med relevante oppgaver/quiz på posten og kaffe/lefse eller noe er jo en flott mulighet klubben bør benytte seg av.

LMK vil gjerne ha informasjon om ALLE arrangementer der klubben har/har hatt et samarbeid med andre organisasjoner. Dette kan vi bruke for å gi andre klubber gode ideer J!

 

Når det gjelder terminlisten spesielt, så legger vi fortløpende ut på www.lmk.no det LMK får av informasjon om arrangementer og løp for 2010. Vær derfor tidlig ute med informasjon til oss for å sikre deg god oppmerksomhet om klubbens arrangementer.

 

PrintSkriv ut     EmailTips en venn
[Tilbake]