TERMINLISTE HØSTEN 2021

HVA SKJER I HØST

Endelig!

Det er med stor glede vi inviterer medlemmer til møter i klubbhuset i BEMA-bygget, og vi har sørget for nye, behagelige stoler.

Terminliste høsten 2021

Oversikt over onsdagsmøter, aktiviteter og garasjetreff - med forbehold om endringer på kort varsel.Oversikt over onsdagsmøter, aktiviteter og garasjetreff - med forbehold om endringer på kort varsel.

Med mindre annet er nevnt, møtes vi kl. 18.30 i klubbhuset på onsdagene og kl. 16.00 på eventuelle garasjetreff lørdager.

Listen vil oppdateres fortløpende, og vi tar forbehold om feil og endringer.

Måned

Onsdag

Lørdag

Kommentar

September

1.  Kjell-Ivar

8.  Edvard 

15. Asbjørn

22. Rolv

29. Børge 

Oktober

6. Kjell-Ivar

13. Helge

13. oktober - parallelt møte i Mercedes
klubben Agder på Fjære Grendehus

20. Trond

Vinneren av 
Club Challenge kåres!

27. Paul

November

3. Per

10. Olaf

10. november - parallelt møte i Mercedes klubben Agder på Fjære Grendehus
NB! møtet 10. november utgår og blir annonsert igjen på nyåret!

17. Svein Ove

24. Ingen

Desember

1. Johan

8. Avlyst pga. mangel
av kaffevert og forventet uvær

15. JULEBORD - avlyst pga. corona-
tiltak. 

Dersom dagen ikke passer,  finn en annen å bytte med.


Den som har hatt ansvar for klubbkvelden, har også ansvar for å få kode til nøkkelboks.
Kode fås av Kjell-Ivar eller Ann-Katrin.

Klubbvertens rolle er følgende :

1) Låse opp døren 

2) Sette på varme 

3) Koke kaffe og servere noe å spise 

4) Ta med søppel hjem (Viktig - da vi ikke har offentlig renovasjon)

5) Sørge for at det er ryddig når du går! Fukt kluten og tørk av bord/benk, så blir det så hyggelig for nestemann på lista...

6) Sette på oppvaskmaskinen før vi går[Tilbake]