NORSK VOLVO AMAZON KLUBB BESØKER GRIMSTAD

LØRDAG 18. SEPTEMBER 2021

NVAK arrangerer landstreff på Hamresanden Camping helgen 17. - 19. september, og lørdag 18. september blir det tur til Grimstad.
Bilene - og det er svært mange påmeldte - kommer inn i Grimstad via øvre sentrum og kjører kortesje gjennom gågata og ut på Torskeholmen.
På Torskeholmen blir bilene utstilt en stund, og ankomst Grimstad er beregnet ved 10. - 11-tiden.

Oppdatert 17. september:
Det ser ut til at kortesjen kommer til Grimstad nærere kl. 12.00, altså noe senere enn tidligere annonsert.

Se nettsidene til klubben her for nærmere informasjonfor nærmere informasjon

[Tilbake]