GUIDE TIL VETERANBILEIERE

FRA LMK

Vi har nettopp mottatt den nyutviklede sikkerhetsbrosjyren fra LMK!
Denne anbefales alle å lese, og den vil bli distribuert i klubbhuset utover høsten + på eventuelle samlinger og arrangementer i fremtiden.

For de som ønsker å få denne før vi åpner opp igjen - ta kontakt med Kjell-Ivar Søreng kisoreng@gmail.com for å hente et eks. på Bergemoen.


LMKs beskrivelse:

LMK har det siste halve året gjennomført et større prosjekt med utviklingen av en sikkerhetsbrosjyre. 

Det ligger et stort ansvar i å bruke et motorhistorisk kjøretøy på veien, og det stilles strenge krav blant annet til vedlikehold. Vår målsetting er at vi skal kunne fortsette og bruke våre kjøretøy, og derfor er det nødvendig at flest mulig av oss er kjent med hvordan vi skal innrette oss best mulig i forhold til nødvendig vedlikehold, samfunnsansvar og lovverk.

Resultatet har blitt en brosjyre hvor forhåpentligvis de fleste aspektene rundt dette blir berørt. Vi i LMK ønsker derfor at våre medlemmer/klubber skal få dette, men aller helst det enkelte medlem i hver enkelt klubb. LMK besitter som kjent ingen medlemslister til klubbene,

jfr. GDPR-direktivets bestemmelser, slik at distribusjonen må skje gjennom klubbene.

[Tilbake]