ÅRSMØTET 2020

UTSATT PÅ UBESTEMT TID

Tittelfotoet fremstår som en drøm, men langt der fremme vil vi komme tilbake til en hverdag i allefall noenlunde lik den vi kjenner fra før Covid-19!

Med bakgrunn i den rådende situasjon og regler for samlinger med begrenset antall personer, har styret i GMV besluttet å utsette årsmøtet for 2020 til senere på våren/forsommeren 2021.
Innkalling skulle ha vært sendt ut senest 28 dager i forkant, og vi nærmer oss fristen dersom årsmøtet skulle ha vært avviklet ultimo januar 2021.

Året 2020 har vært preget av pandemien, og aktivitetsnivået har vært nærmest fraværende.

Regnskapet blir avsluttet og revidert som vanlig ved nyttår, og det skrives en liten årsrapport som fremlegges på årsmøte så snart det er anledning til at dette avvikles.

Årsrapport/årsmelding kan leses her, men den er ikke godkjent av et gyldig årsmøte. 

Det sittende styret vil dermed forlenge sine verv inntil videre.

Beste hilsen styret!

[Tilbake]