LMK-NYTT 10/2020

VERDEN GÅR VIDERE

Verden går videre.

2020 har tidligere blitt beskrevet som «det tapte året». Til tross for mange avlysninger, er det likevel mye aktiviteter rundt om i landet. Gode rutiner med håndvask/sprit og nødvendig avstand har gjort at mange arrangementer likevel har funnet sted, til tross for situasjonen vi befinner oss i. Mange arrangementer er avholdt utendørs, og det har kanskje også vært redningen. Utfordringene blir kanskje mer synlige med vinter og få muligheter til utendørs aktiviteter.LMK har også mottatt få tilbakemeldinger om at klubber sliter økonomisk, som en følge av pandemien. Det ble tidlig etablert gode støtteordninger gjennom Lotteri- og Stiftelsestilsynet, og heldigvis ble disse forlenget da man så hvor langvarig dette faktisk ble. Mange klubber har søkt, og denne prosessen har gått greit.Nå skal det vel også sies at redusert aktivitet også kan ha medført besparelser i form av færre utgifter. Langtidseffekten av dette dersom pandemien trekker ut i tid, er det få som vet. Derfor er det beste du som medlem i en klubb kan gjøre for nettopp din klubb, er å fornye medlemskapet for 2021 slik at klubben er sikret stabile inntekter for videre drift.


2021 – hva skjer?Det er for tidlig å spå noe som helst. Høstens nye Corona-utbrudd var kanskje til dels uventet, og en snarlig løsning er det få som tror på lenger. Stadig flere innstiller seg på at minst første halvdel av 2021 også vil forløpe med betydelige restriksjoner. Dette skaper utfordringer for dem som planlegger arrangementer og medlemsaktiviteter, og de færreste vil legge ned tid og krefter samt eventuelt økonomisk forplikte seg slik ting ser ut nå.Norgesløpet 2020 skulle vært på Voss, men ble besluttet utsatt til samme tid og sted i 2021. Nå har Kjøretøyhistorisk Klubb Voss i samråd med LMK besluttet at dette utsettes til 2022. P.t. hersker det alt for stor usikkerhet, og dette vil nok gjelde flere andre store arrangementer også. LMK oppdaterer vår treffkalender så langt vi mottar informasjon om endringer eller avlysninger. Siden ting skjer fort om dagen med korte varsler, anbefaler vi dere om å sjekke særskilt på arrangørenes hjemmesider o. l. 


Trondhjemsridtet 1919 mottok FIVAS kulturpris.Tildelingen fant egentlig sted i 2019 under FIVAs General Assembly på Kypros. Her ble den overlevert nestleder i LMK og medlem av FIVAs Tekniske kommisjon, Geir Iversen. En overrekkelse til Trondhjemsridtet 1919 (TR1919) skulle skje på LMKs kommende Landsmøte, men som kjent er dette utsatt to ganger på ubestemt tid. En tildeling fant derfor sted i LMKs lokaler i Oslo 28.10.2020. Her deltok representanter fra Norges Kulturvernforbund, Norsk Motor Klubb, UNESCO Norge og Norsk Motor Veteran i tillegg til representanter fra TR1919 og LMK.FIVAs kulturpris henger svært høyt internasjonalt, og dette er et resultat av målrettet hardt arbeid og finsliping av et unikt konsept. TR1919 er en av LMKs klubber, men i praksis er dette et motorsykkelløp som kjører Oslo-Trondheim og retur på motorsykler før 1945. Løpet er et såkalt FIVA-nasjonal, og det er deltakere fra flere land. Det kjøres en rekke veier, som ikke lenger er i bruk, og hovedfokus er norsk kultur/kulturarv, naturopplevelser, historie og snart glemte mattradisjoner.TR1919 innledet tidlig et samarbeid med Norges Kulturvernforbund og LMK. Dette løpet viser godt det samspillet, som er mellom våre rullende motorhistoriske objekter og norsk kulturarv og historie. Historien kan ikke fortelles uten at både immateriell og materiell kulturarv møtes. Dette er også noe av bakgrunnen for at LMK ønsker en bevisstgjøring av at det vi holder på med er nettopp «Kultur på hjul». 


2020 er museår.Mange veterankjøretøy er nå satt bort for vinteren. Mange har ikke en egnet lagringsplass hjemme, og kjøretøyene står derfor gjerne på et lager eller låve uten daglig tilsyn. 2020 er visstnok et museår, og disse små gnagerne kan lett lage mye ødeleggelser gjennom vinteren. Det finnes mange «kjerringråd» og lure løsninger som selges for å holde dem unna, men viktigst er at man påser at vinduer er lukket og glipper er tettet samtidig som man sørger for at det ikke ligger igjen noe spiselig i kjøretøyet.Det er viktig å huske på at slike skader ikke dekkes av en kaskoforsikring.……Velger å minne alle på at man overholder de nasjonale og lokale smittevernsbestemmelsene. Dette slik at vi unngår smittesituasjoner som kan relateres til vår bevegelse. Vi har ingen å miste, og dette er et felles ansvar. 


Med vennlig hilsenStein Christian Husby

Generalsekretær LMK

[Tilbake]