TERMINLISTE HØST/VINTER 2020

VI STARTER FORSIKTIG OPP IGJEN...

I vår ble hele møtekalenderen terminert pga. pandemien, og vi har vært avventende mtp når situasjonen (og myndighetene) tillater samlinger av en viss størrelse. 

Det er fremdeles en relativ smitterisiko, og vi henstiller derfor de som møter opp på klubbmøtene til å følge rådene som du finner på Folkehelseinstituttets nettsider: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

  • Husk god hånd- og hostehygiene.
  • Du og dine nærmeste kan omgås normalt.
  • Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid!
  • Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste.
    • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.
    • Det bør minst være en meter mellom dere. (Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte. Der man sitter ved siden av hverandre bør det være en meter fra skulder til skulder.)        
  • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til du er symptomfri.
  • Har du symptomer på covid-19 bør du testes.

Vi ser an situasjonen og fyller på med programinnhold etter hvert.

Møtene startert kl. 18.30 og vi holder til i BEMA-bygget (Lillesandsveien/Vardegt. i Grimstad)

Foreløpig plan for møtene er som følger og med forbehold om endringer:


Måned/dato/vert


September

 9. Kjell-Ivar     

16. Asbjørn J. Pedersen

23. Svein Ove Stallemo

30. Trond Hellestøl


Oktober

 7. Per S. Hushovd

14. Edvard Aas

21. Paul Søreng

28. STENGT


 November

 4. STENGT

11. STENGT

18. STENGT

25. STENGT


Desember 

 2. STENGT

 9. STENGT

16. STENGT[Tilbake]