LMK-nytt august 2009

Vi har mottatt følgende nyhetsskriv fra LMK

 

ORIGINALT ELLER RESTAURERT?

Når det gjelder å beskrive kjøretøy er det mange som bruker samme begreper om ulike ting. Spesielt når det gjelder de mer formelle beskrivelser – for eksempel i forsikringssammenheng – så er ikke alle enig med seg selv om hva de skal skrive.

At et kjøretøy er i ”originalstand” er ikke det samme som ”restaurert etter originale spesifikasjoner”. Er et kjøretøy helt eller delvis restaurert, er det ikke lenger i ”originalstand”.

Enkelte restaureringer resulterer i en ”Trailer Queen” som kun blir trillet opp og ned av en tilhenger.

 

Mange kan nok tenkes å være uenig i bruken av ordet, men ifølge både bokmålsordboka og nynorskordboka betyr original det samme som opprinnelig og/eller ekte. Har man byttet deler som ikke er rene slitasjedeler som dekk, filtre og lignende, er det ifølge den offisielle definisjonen ikke lenger det opprinnelige kjøretøyet. Da er det delvis eller helt restaurert etter originale spesifikasjoner.

 

Når det gjelder LMK forsikring spesielt, så er det for alle parter viktig å legg inn i skjemaet hva som ikke er originalt. Ratt, sete, girkasse, lakk m.m. Dette gjør utvalgets arbeid mye enklere. Ikke tenk på at kjøretøyet da kanskje ikke blir godkjent, siden det viktigste for utvalget ikke er å avslå søknader, men faktisk å vite hva som forsikres. I tillegg er det svært arbeidsbesparende å slippe å slå opp i bøker og diskutere med andre kompetansepersoner om hva som er montert i stedet for det originale.

 

AVSKILTINGSBEGJÆRING

Dette er det dessverre noen som opplever. Man har betalt forsikringer på alle kjøretøy, men plutselig dumper det ned i postkassen en begjæring om avskilting av et kjøretøy.

Her er grunnen til at dette kan ”ramme” noen.

 

Ved registrering av relevant forsikring sendes automatisk en melding til Vegdirektoratets (VD) register som den aktuelle trafikkstasjon slår opp i når "kunden" kommer for å registrere. På grunn av det urgamle systemet Autosys fra 1981 som VD fortsatt er nødt til å bruke til det nye Autosys II er ferdig (allerede forsinket 1 år), faller mange av forsikringsselskapenes meldinger ut. Dette resulterer i at kunden - dersom ikke dette oppdages ved registrering - får en avskiltingsbegjæring fra VD.

Det er mulig å unngå dette for de ca. 1 av 50 (kvalifisert gjetting fra oss på kontoret) registreringer dette rammer, men selskapene har funnet ut at det er så innmari mye jobb med denne dobbeltsjekkingen at dette ikke gjøres. I de tilfeller der denne feilen skjer, blir den rettet opp, og det er jo intet som egentlig skjer utenom at det for den det gjelder kan oppleves som noe ubehagelig å se en slik avskiltingsbegjæring i postkassen. En telefon til selskapet retter jo opp dette. 

Denne blir altså ikke brukt på kjøretøyet ditt så lenge du vet at du har betalt. Avskiltingsbegjæringen er som oftest dataproblematikk som det er vanskelig å gjøre noe med.

 

MOTORHISTORISK SENTER

Norsk motorhistorisk Senter er et samarbeid mellom Øvre Eiker kommune, Motorhistorisk Klubb Drammen (MHKD) samt andre ildsjeler og bidragsytere. Formann Jan Roger Sand Olsen i MHKD berømmer sine klubbmedlemmer for arbeidslyst, iver og ikke minst at så mange de siste to årene har tatt seg tid til å gjøre så mye!

- 11 mål med 6 bygninger som rommer over 100 kjøretøy, klubbhus for både klubben og flere andre klubber samt verksted har vært en kjempeutfordring, sier Sand Olsen. – Men alle har stått på og ofret det meste! I tillegg har kommunens rådmann Jostein Barstad vært en uunværlig støtte, og skal ha masse ros, han også.

 

I tillegg til å inneholde en liten øvelsesbane for barn og unge som driftes av Norges Automobilforbund, ønsker senteret å formidle tidsånden fra 1950-tallet og de hyggelige minnene herfra. Klubbmedlemmenes kjøretøy bidrar til en fin ramme rundt dette, og neste år håper klubben at også et genuint verksted fra 50-tallet skal få sin form. I tillegg etableres et opplevelsessenter som snart står ferdig, og her vil besøkende se igjen mange av tingene som kom fra Motormuseet på Strømmen.

Det er også laget en egen opplevelsesvei i denne delen av Øvre Eiker som er kalt ”De små gleders vei”. En nøye utvalgt rute på et par mil gjennom dette flotte kulturlandskapet er en ren nytelse!

- Klubben har mange medlemmer her hver onsdag 18-21, og det er kaffe til alle, sier Sand Olsen, - I tillegg skrus det mye her i helgene, og alle interesserte er hjertelig velkomne til å besøke oss.

Et par mil gjennom dette flotte Eiker-landskapet bør oppleves før eller etter besøket på senteret.

 

BRYT MOT JORD

Fra mai 2009 kreves ikke hovedstrømbryter. LMK anbefaler likevel at slik bryter monteres og brukes aktivt. Husk da at den skal bryte mot jord, og at det med søknaden medfølger foto der det fremkommer at det brytes mot jord.

 

LØP I MEDIA

Etter at Schibsted tidligere i år la ned sin søkertjeneste ”Sesam.no”, er verden blitt mer komplisert for de som ønsker å sjekke om arrangementer er omtalte i de ulike media. Siden klubbene representerer ”hyggestoff”, er det først og fremst i papirutgaven arrangementene omtales. Vi tror likevel at nær en firedel av denne typen stoff også publiseres på nettsidene.

Norgesløpet 2009 i Ålesund er et av de arrangementene du enkelt finner på nettet. Men finner du ”ditt”?

Her er et par alternative steder for nyhetssøk:

http://www.overblikk.no

http://news.google.no/

http://www.kvasir.no/nyheter?q

http://www.viddi.no

 

 

*************************************************

 

Vennlig hilsen

 

Tom T. Græger

daglig leder LMK

+47 22 88 36 00

+47 92 80 93 99

 

pb 170, Økern

0509 Oslo

www.lmk.no

 

PrintSkriv ut     EmailTips en venn
[Tilbake]