LILLESANDSDAENE 2020

SUKSESS I TROPEVARMEN

Herlige land for en hyggelig dag i Lillesand!

Vårt styremedlem Børge hadde fått godt med påmeldinger på forhånd, men det dukket opp nesten like mange uanmeldte kjøretøy til utstillingen på Sanden Torv under Lillesandsdaene 2020.

Radio L, Lillesands nærradio, var tilstede og det vrimlet av hyggelige publikumer.

Du kan klikke på bilene nedenfor for større utgaver  
Edvard Aas' sjeldne Consul og minst like sjeldne
tråsykkel fra 20-tallet! 

  Radio L intervjuer Hoelfeldt-Lund, tidligere eier av 
  Helge Michaelsens Nash russebil.

    

Perfekt plass for en hyggelig dag! 

 
  
 
Tor Asbjørn Hansens 1915 modell Dodge.
Maken bil som familienbedriften, Asbjørnsen
og Hansens Damskibsexpedition, hadde anskaffet 
til passasjertransport i gode gamle dager!
Se egen artikkel om bilen her:
http://grimstadmotorveteraner.com/?menuid=1&articleid=707
 
Disse to er i slekt! EMW 340, siste rest av BMW-
produksjonen i Eisenach etter 2. verdenskrig og 
BMW 501, den første, nyutviklede modell i Vest-
Tyskland etter at BMW hadde fått rettighetene til
navn og logo i en rettssak i juni 1952. 


Takk for oss og på gjensyn neste år!

[Tilbake]