LMK-NYTT 05/2020

NASJONALDAG, CORONA OG NORGESLØPET

Nasjonaldag og offentlig aksept av veterankjøretøy.

At 17. mail 2020 ville bli den første nasjonaldagen siden 1945 hvor vi stod uten barnetog og folkemengder, ble mer og mer tydelig ettersom Corona-pandemien vokste i omfang. Denne dagen er selve symbolet på vår frihet og selvstendighet, og dette har vært en gigantisk festdag for gammel som ung.I år var vi vitne til noe helt spesielt hvor det var en tydelig nasjonal dugnad for å gjøre dette til en festdag – til tross for situasjonen vi befant oss i. Vi har vært vitne til at en rekke veterankjøretøy-grupper og klubber på sosiale medier har planlagt at 17. mail skulle bli noe helt spesielt for vår bevegelse. I flere kommuner har det også vært dialog og initiativ fra offentlige etater. Vi har også opplevet at det på lokalt plan har fungert svært bra mellom AMCAR- og LMK-klubbene, en direkte konsekvens av det samarbeidet vi nå har. Det var derfor ekstra positivt at kongehuset også tok frem Frigjørings-Buicken fra 1939 samt Cadillacen, som blant annet huskes fra kongeparets bryllup i 1968. Begge bilene har nasjonal kulturhistorisk verdi, og nettopp det faktum at både kronprins- og kongeparet valgte å benytte disse, viser hvilken posisjon motorhistoriske kjøretøy har blant det norske folk.Det var en rekke markeringer med veterankjøretøy, og flere av disse ble dekket av NRK. Dette viser med rette hvor mye glede dette skaper og hvilken rolle disse har. Det faktum at dette bekreftes fra «høyeste hold» i kongeriket, er en viktig aksept for det arbeidet vi forestår. Gradvis tilbake til livet…..Norge og verden for øvrig våkner litt etter litt. Det har vært en nasjonal dugnad hvor vi i stor grad har holdt viruset unna, og foreløpig kan vi vise til blant de laveste dødsratene pr. innbygger. Risikoen er alltid at viruset kan øke i omfang dersom vi slipper opp på tiltakene. Hungeren etter normalitet, sosiale sammenkomster er uttalt. Aktuelle retningslinjer p.t. er at grupper inntil 50 personer tillates – forutsatt en formell arrangør, deltakerlister og generell aktsomhet med forebyggende tiltak. Mange klubber kontakter nå LMK og etterspør vår oppfatning av dette, og vi kan ikke annet enn å vise til de gjeldende retningslinjer fra offentlige helsemyndigheter. Samtidig er det viktig at vi nå trår varsomt frem, særlig fordi vi også rent aldersmessig representerer mange som befinner seg i risikogruppen dersom de skulle bli smittet. Derfor er det minst like viktig at man tilrettelegger og besørger god hygiene og avstand til andre såfremt dette er mulig. Vi har ingen å miste! Støtteordninger og Mva-refusjon.Foreløpig har de støtteordninger, som har vært aktuelle for våre klubber, i liten grad omhandlet det tidsrommet vår aktivitet normalt finner sted. LMK følger dette tett sammen med våre samarbeidspartnere i Norges Kulturvernforbund og Frivillighet Norge. Vi håper derfor at det vil etableres nye og forlengede ordninger for dem som trenger dette. Vi vil holde dere oppdatert på situasjonen. Mva-refusjon gjennom Lotteri- og Stiftelsestilsynet er en ordning LMK har bistått klubbene med i mange år. Her er det store muligheter for klubbene til å få kompensert en del av de utgiftene de har gjennom et driftsår. Selve prosessen er meget enkel og LMK dekker alle kostnader til gjennomgang, søknad og revisjon. Fortsatt er det en hel del klubber som ikke søker, og dette finner vi noe merkelig da de aller fleste klubbene i større eller mindre grad burde ha utgifter. Derimot er det et krav at klubben er registrert i Frivillighetsregisteret – en forutsetning for å søke og koster ikke noe. Vi vil i løpet av kort tid gå ut med skjema og frist for innlevert søknad. Med tanke på den situasjonen som råder, er det derfor ekstra viktig at alle benytter seg av de kompensasjonsmuligheter som finnes. Norgesløpet flyttes til 2021.Norgesløpet skulle i år ha funnet sted på Voss. Kjøretøyhistorisk Klubb Voss var tildelt arrangementet, og dette skulle erstattet deres eget løp Vossarudl`n. Dette måtte avlyses, men løpet flyttes derimot til 2021. Dette var en god løsning for alle parter. Med vennlig hilsen Stein Christian HusbyGeneralsekretær LMK

[Tilbake]