LMK-NYTT 01/2020

Sikkerhet kjøretøy og landsmøtet

Sikkerhet og personlig ansvar.

«Vi har selv et personlig ansvar for å holde kjøretøyene våre i orden». Dette var en ordlyd som kom opp gjentatte ganger under LMKs Temakonferanse i januar. Etterdønningene etter den tragiske dødsulykken på Rjukan i 2018, hvor fem menneskeliv gikk tapt i en veteranbil, har fremdeles ikke lagt seg. Vi i LMK opplever en samlet bevegelse, som vil søke tiltak og løsninger for å forhindre at nettopp dette skjer igjen. Pressens fokus på manglende sikkerhetsutstyr, farlige biler og manglende kontrollrutiner kan lett skape et feilaktig inntrykk hos landets beslutningstakere. Det kan lett gi fatale konsekvenser for vår fremtidige bruk av våre kjøretøy.

 

Derfor er det viktig å merke seg at hver og en av oss har et personlig ansvar for den tekniske tilstanden på eget kjøretøy dersom dette benyttes på veien. Om vi ikke har tekniske ferdigheter til å klare dette selv, må vi oppsøke den nødvendige kompetansen. Veteranbiler kan slett ikke sammenliknes med god årgangsvin, som bare blir bedre av å stå. Derimot forringer tiden alt av pakninger, bevegelse samt tilstanden på f.eks. bremsevæske. Med andre ord er ikke lite bruk siden forrige verkstedbesøk et parameter for at alt fremdeles er tipp topp, snarere tvert imot.

Fritak for EU-kontroll eller PKK, må ikke bli en hvilepute for at ikke ting lenger holdes i orden. Ansvaret blir nå skjerpet i forhold til kjøretøyets eier og bruker, da det ikke lenger finnes et regelmessig intervall for en «andrelinje-vurdering».

 

LMK jobber med en løsning for en «veteransjekk» hvor det vil være en landsdekkende mulighet for en frivillig teknisk kontroll med fokus på vitale tekniske funksjoner. Vi vil komme tilbake til dette når alle detaljer foreligger.

 

Landsmøtet 2020.

Landsmøtet nærmer seg, og om få dager vil Landsmøtedokumentene bli sendt ut til alle klubbene. LMK har hatt et utkast til nye vedtekter ute på høring, og det legges blant annet opp til at Landsmøtene fremover blir hvert annet år. Dette har bakgrunn i et ønske om å frigjøre kostnader, slik at det heller kan avholdes mer medlemsrettet aktivitet i likhet med de Temakonferansene vi har hatt. Det initiativet og gløden vi nå opplever ute i klubbene tror vi at skyldes mer aktivitet og et mer utadrettet LMK, som også i større grad enn tidligere makter å engasjere i de fellessakene vår bevegelse står overfor.

 

Det er også fremmet et forslag fra Styret i LMK om at kontingenten settes ned til 25,- med virkning allerede fra 2020. Dette er ikke et defensivt forslag, som vil redusere aktiviteten for tiden fremover, men heller en konsekvens av at LMK p.t. har en økonomisk situasjon som tilsier at vi har nok inntekter til den aktiviteten vi legger opp til.

 

Aktiviteter i tiden fremover.

LMK vil fremover være tilstede på en rekke av klubbenes arrangementer, og vi får stadig flere invitasjoner om å delta på disse. Det er svært hyggelig å oppleve at klubbene har et forhold til LMK og ønsker vår tilstedeværelse på egne arrangementer.

Vi vil også være tilstede på en rekke større arrangementer, som Ekeberg, Norgesløpet og Vårmønstringen i Bergen for å nevne noen.

 

Mange er nok i sluttinnspurten på ett eller flere prosjekter, som skal være kjøreklare til snøen og veisaltet er borte. Vi håper å kunne treffe flest mulig av dere under sesongen 2020!

 

 

Med vennlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüssen

 

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK

Øvre Slottsgate 2b

0157 OSLO

22 41 39 00 / 465 08 165

 


[Tilbake]