ÅRSMØTEINNKALLING

29. JANUAR 2020

Onsdag 29. januar kl. 18.30 avholdes årsmøtet for 2019 i klubbens lokaler, BEMA-bygget, Vardegaten 17, Grimstad.

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt på e-post kisoreng@gmail.com evt. SMS 928 25 091 senest 14 dager før årsmøtet, dvs. onsdag 15. januar.

Valgkomitéen består av Helge Michaelsen, Johan Olsen og Svein Ove Stallemo.
En av disse ringer kanskje deg i løpet av ukene frem mot årsmøtet - vi har noen stoler som må fylles med ja-mennesker. 

Vel møtt!


[Tilbake]