LMK-NYTT 3/2019

MOTORKONVOIEN OG MOTORTREFFET


Årets arrangement – Motorkonvoien og Motortreffet nærmer seg.

Allerede om få dager starter de første deltakerne i Motorkonvoien 2019 for å rekke frem til Motortreffet 2019 med oppstart på Lillehammer fredag 7. juni. LMK mottar signaler om et enormt engasjement rundt om i hele landet, og de ulike konvoiene fordeler seg fra Kristiansand i sør til Hammerfest i nord.

 

Mye av grunntanken bak Motorkonvoien er å samle miljøet rundt motorhistoriske- og entusiastkjøretøy for å sette våre behov rundt retten til å kjøre, eie og bruke disse kjøretøyene også i fremtiden. Dette er en viktig del av vår felles kulturarv, som må ivaretas og formidles videre til kommende generasjoner. Denne formidlingen skjer aller best gjennom et vern gjennom bruk, hvor vi kan vise oss frem og formidle langs allmenn vei. Fortsatt landsdekkende tilgang til et etanolfritt drivstoff med 98 oktan tilpasset våre kjøretøy, blir også en avgjørende faktor for å nå overnevnte mål. Motorkonvoien har derfor også en klar politisk agenda, og i informasjonsbrosjyren som følger Motorkonvoien, er det utarbeidet direkte spørsmål tuftet på politikere som de vil treffe langs ruten. Flere steder er det lagt opp til politiske møter hvor ordførere og lokalpolitikere stiller til debatt. Viljen til å slutte opp om dette blir nok ekstra viktig da 2019 er et valgår. På Facebook-siden «Motorkonvoien 2019» legges det løpende ut informasjon om kjøreruter og selve arrangementet.

 

Motortreffet 2019 – tidenes motorarrangement i Norge.

Vel fremme på Lillehammer 7. juni, overtar Motortreffet 2019. Dette er nok det mest spektakulære og omfattende motorarrangementet, som noensinne er avholdt på norsk jord. Sammen med vår samarbeidspartner AMCAR har vi sikret oss full tilgang til Birkebeineren Stadion, og her er det arealer og fasiliteter som tillater nærmest et ubegrenset antall kjøretøy. På Motortreffet vil det vrimle av kjøretøy, og det er ingen påmelding. Ankomsten av kjøretøy vil skje kontinuerlig fra fredag 7. juni kl. 10.00. Listen over utstillere og arrangementer er lang, og det bør være noe for enhver smak her. Motortreffet samarbeider også med Olympiaparken og Visit Lillehammer, og det vil være en rekke utstillere, boklanseringer, firmastands og utsalgssteder for mat og servering over hele området. Blant utstillerne kan nevnes NAF, Statens Vegvesen, Fluid Film, Stas-Bil, Huseby Autodeler med flere. Vi får også «Texas James» som vil selge utsøkte BBQ-retter inne på treffområdet. IF vil også være representert både hos AMCAR og LMK, og de vil kunne informere om og tegne forsikringer.

Det er også tilrettelagt for camping inne på området med alle fasiliteter med hensyn til toaletter og sanitærforhold.

 

Det kan blant annet nevnes at Motortreffet har sikret seg det engelske motorsirkuset «Wall of death», som blant annet er kjent fra Goodwood Revival. Disse stiller for første gang på norsk jord. Les mer om dette på; http://www.wallofdeath.info/home

Det vil også være levende musikk, og det vil avholdes flere konserter fredag og lørdag. Vi vil særlig trekke frem «Johnny Cash»-tribute bandet «Get Rhythm» fra Gausdal, som har deltatt på en rekke norske arrangementer og festivaler. Les mer om dem her; https://www.facebook.com/GetRhythmGausdal/. Vi har også sikret oss 60-talls bandet «Perry Dear and the deerstalkers» med Per Øydir i spissen kjent blant annet fra Kåre and the Cavemen og Euroboys. Her blir det rendyrket lyd og utstyr fra 1960-tallet. Les mer om dem her; https://www.facebook.com/perrydearandthedeerstalkers/.

 

Som det fremkommer av omfanget på aktivitetene, vil dette medføre en deltakeravgift i håp om å dekke noen av kostnadene med arrangementet. Vi vil satse på ungdom og rekruttering, noe vår bevegelse sårt trenger. Derfor er inngang for alle under 18 år gratis. For de øvrige vil det prises slik pr. person;

Dagpass fredag; 150,-

Dagpass lørdag 250,-

Helgepass; 350,-.

 

Kjøretøyene kommer inn på utstillingen inkludert i disse prisene.

 

LMKs jubileumsmiddag – fortsatt ledige plasser igjen!

LMK vil markere sitt eget 40-års jubileum med en egen jubileumsmiddag. Dette vil finne sted under motortreffet på Birkebeineren stadion lørdag 8. juni kl. 19.30. Egen invitasjon omkring dette er sendt ut tidligere. Vi har forlenget påmeldingsfristen, og det er mulig å bestille middagen også pr. epost til post@lmk.no.

Middagen består av en 3-retters, som selges til deltakerne på Motortreffet til en sterkt redusert pris – kr. 495,- pr. kuvert. Middagsarrangementet er åpent for alle treffets deltakere – uavhengig av tilknytning til AMCAR eller LMK. Vi har fått med oss TV-profilen Petter Wilhelm Schjerven, som vil lede oss gjennom kvelden.

Billetter og drikkebonger til jubileumsmiddagen vil bli delt ut under arrangementet fra LMKs stand fra fredag. Det er også etablert løsninger for betaling med VIPPS.

 

 

 

Busstransport sikrer logistikken til og fra arrangementet.

Lillehammer Veteranvogn Klubb har organisert busstransport med veteranbusser fra Rutebilhistorisk Forening, som løpende vil besørge transport mellom Lillehammer, Scandic-hotellene i Lillehammer-området og Birkebeineren Stadion. Det har kommet mange henvendelser omkring dette, og dette bør nå være ivaretatt.

 

                                                    ***

Nå håper vi bare på godt vær og mange deltakere, slik at vi kan realisere drømmen om tidenes motorarrangement i Norge for alle med interesse for motorhistoriske- og entusiastkjøretøy. Sammen med Motorkonvoien 2019, vil vi markere at dette er en viktig del av norsk historie og kulturarv og engasjerer svært mange. Organisasjonene LMK og AMCAR vil kjempe videre for at dette blir en realitet i fremtiden også. Vi er «Kultur på hjul»!

Vi ses på Lillehammer!

 

Med vennlig hilsen

 

 

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK[Tilbake]