RIGHT ON SJØ & LAND

Søndag 16. juni 2019

Froland Motorveteran klubb arrangerer treff for klassiske båter og biler på Froland Verk - i samarbeid med Ronnie Krabberød/Right On.

Ronnie er speaker, og arrangementet starter kl. 11.00 og avsluttes ca. kl. 15.00.
Plassering av biler blir fortrinnsvis på vestsiden av riksveien pga. et annet treff på Froland Verk. 

Les mer om dette i 46. utgave av Right On (bladet kom ut i august 2018).

Oppdatert program (pr. 6. juni):

Program for Right On, Sjø og Land i Froland- treff søndag 16. juni

I samarbeid med Froland Motorveteran Klubb og Nidelva Classic Boat

 

Utkjøring av båter fra kl. 09.00

Alle båter bør ligge på vannet innen kl 11.00

Førermøte fra kl 11.15

11.30 alle mann i båter, kjører inn i bukta i påvente av presentasjonsrunde kl 12.00 

Kjøring sakte forbi speaker for presentasjon, og kjører deretter

En visningsrunde med god fart.

Bør være ferdig med dette innen kl 13.00

13.30. visningsrunde nr. 2 med 2-3 båter i ca. samme klasse

Og bruker tiden til dette er ferdig

Premieutdeling evt etter kl 14.45

Ansvarsoppgaver: speaker Ronny Krabberød

FMV:

Parkering + kiosk, praktiske oppgaver, samt lydanlegg og styring av dette, samt hjelp parkering ved utsetting

Nidelva Classic Boat: ansvar for kraning av større båter,

Moringer og løype på Trevann, samt hjelp for speakertjeneste

[Tilbake]