Nytt fra LMK 2/2019

Påskehilsen!

Ny sesong i gang - mange viktige avklaringer i LMK er unnagjort.

Snøen smelter og våren er godt i gang. Mange veterankjøretøy har allerede sett dagens lys etter en lang vintersesong. Samtidig har LMK unnagjort både Temakonferansen og Landsmøtet 2019, og mange viktige avklaringer har allerede funnet sted i løpet av snart fire måneder av 2019.

LMK har nå endelig lagt bak seg flere tunge konflikter, som har lagt beslag på tid, ressurser og fremtidsvisjoner for forbundet. I særlig grad dreier dette seg om tvisten med vår tidligere samarbeidspartner på forsikring, WaterCircles Norge samt anklagene mot en tidligere styreleder i LMK. Begge disse sakene er nå avsluttet, og for første gang på flere år kan LMK se fremover på nye prosjekter og oppgaver - som er direkte relatert til det vi skal holde på med. Det er en rekke ting som skjer om dagen, men jeg vil trekke frem de som jeg anser som mest sentrale.

 

1) Mer kontingent til LMK, gir også mer til klubbene;

På Landsmøtet 2018 ble det vedtatt at man ønsket et mer slagkraftig LMK med større økonomisk handlerom til å drifte innenfor Strategi- og Handlingsplanen. Dette medførte en økning av kontingenten da LMKs inntekter kommer fra kontingent og forsikringsprovisjon. Saken vedrørende kontingenten ble også behandlet på Landsmøtet 2019, hvor vedtaket fra 2018 ble videreført.

Forbedrede inntekter til LMK gir også muligheter til å gi noe igjen til klubbene. Flere aktiviteter og deltakelse på møter og arrangementer er noe av det som har blitt mer synlig det siste året. Mange har etterlyst LMKs deltakelse på f. eks. Oslo Motor Show – noe vi gjennomførte i 2018 og også skal i 2019. Temakonferansen er et annet eksempel på dette, og tilbakemeldingene fra denne har vært svært positive. De fleste klubbene ser viktigheten av å kombinere faglig innhold med sosialt samvær – hvor vi i fellesskap utvikler hverandre. Her er vi inne på deler av kjernedriften i LMK.

LMK vil også at klubbene skal oppleve et samhold og fellesskap innad i LMK – hvor klubbene samarbeider på tvers for å skape de resultatene vi trenger. Organisasjonens tyngde ligger i medlemmene, som igjen utgår fra eier-klubbene. Profileringen og identifiseringen opp mot fellesnevneren LMK, blir derfor viktig. Med bakgrunn i dette har også Styret i LMK besluttet at samtlige LMK-klubber skal få en roll-up og et beach-flagg fra LMK, som kan brukes på treff, arrangementer og markeringer. Dette er også et ledd i at klubbene har markedsføringsmateriell før vi setter i gang Motorkonvoien 2019. Dette ble delt ut til de klubbene som deltok på Landsmøtet, og vi sender løpende ut pr. post til de resterende.

 

 

2) Ny forsikringskampanje fra IF – ett år gratis Helforsikring til nye kunder.

Fortsatt opplever vi at det er mange av våre medlemmer, som ikke har skaffet seg en LMK-forsikring. Vi mener at med LMK-forsikringen har vi utviklet markedets beste og rimeligste produkt for dem med veterankjøretøy. Ordningen gir også gode rabatter på øvrige forsikringer.

For dem som ikke allerede har et kundeforhold i IF, er årets kampanje svært lukrativ. I tidsrommet 1. april til 1. juli gis det bort en gratis Helforsikring i ett år på veterankjøretøy med verdi til og med 300.000,-. Det er ingen krav om tegning av andre forsikringer for å kunne nyte godt av dette tilbudet.

 

3) Motorkonvoien 2019 og Motortreffet 2019 – årets største hendelse.

AMCAR og LMK har gått sammen om å lage årets mest spektakulære kjøretøyarrangement. Dette arrangementet har vokst seg stadig større etter at tilbakemeldingene fra klubber og andre arrangører viser svært positiv respons på planene. Arrangementet blir på en måte tredelt med Motorkonvoien med oppstart i  alle landsdeler kjører inn til Lillehammer. Underveis avholder AMCAR- og LMK-klubber felles arrangementer hvor politikere, myndighetspersoner og tilskuere får vite mer om «kultur på hjul» og hvilke utfordringer vår bevegelse står overfor. Vel fremme på Lillehammer overtar Motortreffet 2019 hvor AMCAR og LMK sammen med Lillehammer Veteranvognklubb har sikret seg hele Birkebeineren stadion for å lage Norgeshistoriens største kjøretøytreff. Her vil det finne sted en rekke arrangementer i tidsrommet 7.-9. juni.

LMK feirer også sitt eget 40-års jubileum lørdag 8. juni. Detaljer rundt påmeldingen til denne vil snart foreligge, og det vil være bindende forhåndssalg av billetter begrenset oppad til 500 gjester.

Nyheter rundt Motorkonvoien 2019 og Motortreffet 2019 vil løpende bli oppdatert på www.lmk.nowww.amcar.no eller på Facebook «Motorkonvoien 2019».

 

Med ønske om en riktig god påske!

 

 

 

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK


[Tilbake]