ÅRSMØTE 2018

INNKALLING

Det går mot slutten av 2018, og styret kaller med dette inn til årsmøtet for inneværende år.

Dato er som vanlig siste onsdag i januar, dvs. onsdag 30. januar 2019.
Årsmøtet begynner kl. 18.30 i klubblokalet (BEMA-bygget) 


Saksliste: 

• Godkjenning av innkalling
• Valg av møteleder og referent
• Valg av to til å signere protokoll
• Innkomne forslag
• Forslag fra styret
• Årsmelding
• Regnskap
• Budsjett
• Valg (Styre og valgkomité) 

Saker som skal taes opp på årsmøte må sendes styret skriftlig senest 14 dager før årsmøtet. Adresse: kisoreng@gmail.com 


Valgkomitéen består av:

Trond Hellestøl
Ivar Solheim
Torjus Fiære


[Tilbake]