LMK-nytt juli 2009

Nyhetsbrev til klubbene fra LMK:

 

GRATIS OMSLAGSMAPPE

 

Alle er klare, og deltakermappene er innenfor jakka!

------------------- -

INGEN AKSJON TRAFIKKSTASJON

Trafikkstasjonene kan være utsatt for rykter og påstander om dårlig behandling, men som egentlig bare er fjæren som ble til fem høns. (Trafikkstasjonen på bildet er tilfeldig valgt.)

------------------- -

MER PENGER FRA STATEN

Kanskje kan Nord-Trøndelag Motorhistorisk Forening få tilbake momsen på delene de har kjøpt inn til sin staselige Chevrolet buss fra 1929!

-------------------- -

REKRUTTERING

Et lysende eksempel på kjernesunne, kjekke gutter og jenter som vi mer enn gjerne ser som medlemmer i klubben. Rene nasjonalromantikken, dette!

 

ENKLERE OG BEDRE

Ikke lenger krav til hovedstrømsbryter, samt egenmelding på besiktigelse er to av de mange og nye endringene i verdens beste veteranforsikring!

*********************************************** *

 

REKRUTTERING

LMK tar oppfordringer som er kommet om å informere om at klubbene og medlemmene selv kan bidra til økt rekruttering. Ikke minst å kunne få flere ungdom og damer som medlemmer. Det betyr at man på både treff, utstillinger og andre arrangementer er vennlig og inkluderende i møte med de sjeler som kan frelses inn i en motorhistorisk trosretning.

Vi skal selvfølgelig gi positive kommentarer til ungdommenes kjøretøy, og unngå uttrykk som ”bruktbil” og ”nybil” ovenfor en stolt eier av en modell fra 70-tallet. Dette bør være en selvfølge, men dessverre er det noen av oss som trår feil her. En uheldig kommentar fra gamlegutta med kjøretøy 1959 og eldre kan lett føre til at de unge føler seg sett ned på. Her bør de aller fleste av oss kjenne oss igjen. I vår motorhistoriske, gryende interesse var det vel sjelden at de stiligste kjøretøyene var særlig eldre enn 30 år?

Vi må ikke glemme dette.

Og så er det en selvfølge at et generelt trekk er at damer har noe mindre kunnskaper om kjøretøy enn menn. Og det bør de få lov til, uten å måtte blir konfrontert med dette i tide og utide. Men stort sett virker det på de tilbakemeldinger LMK får at damer er mer skjermet for negative kommentarer enn ungdommen.

 

Medlemsbladet og klubbesidene på internett kan også brukes på en inkluderende måte slik at potensielle medlemmer får lyst til å melde seg inn. Vær litt kritisk til stoff som publiseres. Rabiate og sinte leserinnlegg med udokumenterte påstander og enfoldig synsing er ikke det man forbinder med denne hyggelige hobbyen. Konstruktiv kritikk er helt i orden, men rabiat og useriøst tull bør leserne spares for. Ikke minst det som også skal fungere som et utstillingsvindu for klubben.

Unngå grisevitser, nakenbilder og type stoff/bilder som kan virke støtende. Pin-up’s og kjøretøy fra 50-60 tallet var en del av kulturen, og må betraktes som morsomt fremfor støtende. Men derfra til nakne damer i ulike og tilfeldige fotovarianter er det ganske langt. Og unødvendig.

Vi er engasjerte og kunnskapsrike entusiaster og kulturbevarere, og akkurat slik må vi vise oss frem til de som vurderer å melde seg inn i klubben vår.

 

MER PENGER FRA STATEN

Staten slår nå fast at staten ikke skal momspålegge varer kjøpt av en organisasjon som defineres som frivillig. Det er en veldig god nyhet for oss som driver med kulturbevarende virksomhet, og det kan bli interessant å se hvilke utslag dette får for den enkelte klubb.
LMK og ”tunge” organisasjoner som Røde Kors, Redningsselskapet, Norges Idrettsforbund m.fl. er medlem av Frivillighet Norge. Her er det siden opprettelsen i 2005 arbeidet for at frivillige organisasjoner skal få fritak på mva på alle varer og tjenester. Og nå har vi altså lykkes med store innrømmelser fra staten.

 

Klubbene rådes likevel til å vente litt med å regne ut hva de eventuelt vil få tilbake for kalenderåret 2010, når ordningen er ment å gjelde fra. Det er fortsatt noen brikker som skal på plass, og det er ikke minst HVILKE varer det skal refunderes moms for. Det er ikke helt ferdig definert selv om prinsippene er noenlunde klare. Det kan derfor fortsatt ligge noen overraskelser her.

Det er meningen at dette med varer skal kobles opp med hvordan refusjonen av mva for porto, konsulenttjenester og flybilletter håndteres, men dette skal først utredes. Det blir nedsatt et hurtigarbeidende utvalg som skal utarbeide en detaljert løsning ut fra prinsipper som i stor grad bygger på kravene fra Frivillighet Norge. Medlemmene i utvalget vil være Frivillighet Norge, Norges Idrettsforbund og de tre involverte departementene Samferdsel/Finans/Kultur.

Behandlingen av denne saken vil få ganske stor oppmerksomhet i media, og klubbene vil kunne holde seg noenlunde orientert ut fra dette. LMK skal uansett informere ut til klubbene om de vesentlige linjene av betydning for oss etter hvert som disse blir klare.

 

GRATIS OMSLAGSMAPPE TIL LØP

Det er igangsatt en prøveordning med gratis omslagsmapper for løp sponset av Tennant. Alle LMKs klubber kan benytte seg av denne muligheten for å få gratis løpsmapper som er relevante for det vi driver med. Tennant står for innkjøp av mappene, trykking og porto, og LMK tar imot bestilling på mappene, og sender disse ut.

Mappene er i størrelsen 30 cm x 21,6 cm. Inne i mappen på høyre side er det en innbrett som gjør at papirene ikke faller ut. Det er en Tennant-logo og tre små bilder nederst på forsiden, og en Tennant-logo på baksiden,. LMK sender med klistremerker med påskrift ”DELTAKERMAPPE” som klubben selv kan vurdere om skal settes på.

Kontakt LMKs kontor på tel/faks 22 88 36 00/01, eller på post@lmk.no. Oppgi hvilket løp som arrangeres, antall mapper, og korrekt leveringsadresse til den som har ansvar for å ta imot forsendelsen. Mappene sendes primært med Smartpost-pakke, og da må klubben beregne 4-5 virkedagers leveringstid.

NB: LMKs kontor er sommerstengt fra 11. juli til 21. juli, og det sendes derfor ikke ut mapper i denne perioden.

 

INGEN AKSJON TRAFIKKSTASJON

LMKs oppfordring om å få tilbakemeldinger på eventuell useriøs behandling ved trafikkstasjonene stadfester at det ikke er grunnlag til å peke på en generell tendens i negativ retning.

LMK har et utmerket samarbeid med Vegdirektoratet (VD). Og nettopp på grunn av dette gode samarbeidet ønsket styret i LMK å sjekke sannhetsgehalten i de tilbakemeldinger og rykter av negativ art som er gitt av en rekke medlemmer gjennom mange år. Er det virkelig slik at det forekommer negative saker i så stor utstrekning som man kan få inntrykk av?

Rundt årsskiftet 2008/2009 sendte vi ut denne oppfordringen, og det er kun kommet inn 5 henvendelser der innsender viser til dokumentert stivbenthet og usaklig behandling. Det er ille for de personer det gjelder, men LMK må konkludere med at dette er et svært lite antall i forhold til de tusenvis av saksbehandlinger som utføres av trafikkstasjonene i kontakt med vår gruppe. Grunnlaget er altfor lite til at det kan rettes en seriøs henvendelse til Vegdirektoratet om dette som et problemområde for den motorhistoriske bevegelse.

I så store organisasjoner som Statens Vegvesen, Vegdirektoratet med sine trafikkstasjoner vil det statistisk sett alltid finnes et par sorte får som ikke kan jobben sin ordentlig, eller ikke er opplest på forskriftene. Det er vanskelig å garantere fullstendig fravær av slike medarbeidere som har dårlige dager.

 

En generell og god oppfordring er at du i møte med store private og offentlige virksomheter fører en logg der du skriver ned hvem du snakket med, når, og hva vedkommende sa. Mistenker du at vedkommende har sagt noe feil, så ring en gang til og snakk med noen andre. Det er mange på samme avdeling, så det er stor sjanse for at du får en annen saksbehandler da. Er det den samme kan du jo bare si ”feil nummer”, og legge på igjen.

*************************************************

 

Vennlig hilsen

 

Tom T. Græger

daglig leder LMK

+47 22 88 36 00

+47 92 80 93 99

 

pb 170, Økern

0509 Oslo

www.lmk.no

 

PrintSkriv ut     EmailTips en venn
[Tilbake]