LMK-NYTT 8/2018

BL.A. NORGESLØPET 2020Sesongen er her – valgets kval.

 

Vi har nettopp lagt bak oss første del av en aktiv treffsesong. Juli-måned representerer fellesferie og litt mer stillstand, en påstand LMKs aktivitetskalender også bekrefter. I august gjenopptas aktivitetene frem til midten av september, hvor utesesongen så smått igjen begynner å gå på hell. Med lange vintre, veisalt og til dels dårlig vær, er det harde kår og kort sesong for oss med interesse for veterankjøretøy. I den korte tiden vi har på oss til å bruke disse kjøretøyene, nærmest vrimler det av ulike treff og arrangementer, og steinhard prioritering må skje.

 

Det anslås om lag 400 klubber fordelt over hele landet med interesse for eldre kjøretøy, og det er anslagsvis registrert 200.000 entusiastkjøretøy i Norge. Sett opp mot befolkningstallet, er dette noe som beviselig engasjerer ganske mange husstander i Norge.

LMK har tatt mål av seg å gjøre organisasjonen mer synlig, og som et ledd i dette også delta mer på klubbenes treff og arrangementer. Riktignok dette forutsetter at vi blir invitert, og vi håper at dette kan bidra til større interesse, kunnskap og engasjement rundt mulighetene med LMK ute i klubbene.

 

WaterCircles leverer fatale regnskapstall – mediepresset mot selskapet øker.

 

LMK har gjennom lengre tid påpekt større vanskeligheter hos WaterCircles med hensyn til selskapets økonomiske situasjon. All den tid at LMK, som kjent har en rettslig tvist med selskapet, er det naturlig at mange trekker slutningen at dette er vår subjektive fremstilling av saksforholdet. WaterCircles har på sin side forsøkt å tegne et helt annet bilde, noe som har bidratt til at ikke alle LMK-kundene har innsett det mulige alvoret og forhastet seg med å flytte forsikringene over til IF.

 

Det er derfor meget interessant at pressen nå med full tyngde har tatt tak i saken. På fritt grunnlag er forholdene omtalt i Dagens Næringsliv 08.06.2018 og i Finansavisen 28.06.2018. WaterCircles blir et interessant medieobjekt da markedsføringen av flere profilerte investorer kan ha bidratt til å lokke andre investorer inn i selskapet. Nå kan de samme investorene bidra til at mediekjøret mot selskapet blir høyt og ubehagelig da alle forventninger til lønnsomhet nå uteblir. Katastrofale regnskapstall i 2017 og 1. kvartal i 2018, viser en utvikling som ikke lenger ser ut til å la seg snu. Dette er en risikofylt situasjon LMK ikke er bekvem med at våre medlemmer utsettes for, og derfor valgte vi allerede på et tidlig tidspunkt å varsle omkring disse forholdene.

 

Mer informasjon under disse linkene;

 

https://www.dn.no/nyheter/2018/06/07/1038/Finans/pengene-renner-ut-av-forsikringsnykommeren-watercircles

 

og

 

https://www.watercircles.no/se/finansiell-informasjon/

 

Viktig at flytteprosessen ikke stopper opp.

Med bakgrunn i forholdene hos WaterCircles blir det derfor ekstra viktig at klubber og enkeltmedlemmer sørger for å opprettholde trykket for å flytte forsikringstakerne, som tidligere hadde LMK-forsikring, tilbake til LMK og IF. LMK opplever stadig at medlemmer kontakter oss og ikke er klar over at vi har byttet samarbeidspartner. Mange blir først oppmerksomme på dette når de blir kontaktet av WaterCircles i forbindelse med hovedforfall.

 

Det blir derfor viktig at det på alle nivåer informeres om følgende;

 

-          LMK-forsikring har du bare gjennom LMK og IF.

-          LMK har ikke lenger noe samarbeid med WaterCircles, og forsikringstakere i WaterCircles har følgelig ingen rett til bistand fra LMK ved vanskelige skadeoppgjør.

-          Alle WaterCircles-kunder kan enkelt flytte sine forsikringer tilbake til IF/ILMK ved å ringe

21 49 50 37, epost lmk@if.no eller via nettsiden www.if.no/lmk. IF garanterer lik pris uansett hva WaterCircles måtte tilby. Det er videre gjort vesentlige forbedringer i ordningen med hensyn til dekning og egenandeler.

 

Norgesløpet.

 

Norgesløpet 2018 fant sted i Grenlands-området med base i Langesund. Arrangøren var Grenland Veteranvogn Klubb, og fra LMK stilte styreleder Torbjørn Evanger og generalsekretær Stein Christian Husby. For å ikke tråkke noen på tærne vil vi neppe gjøre som Samaranch etter Lillehammer OL og si «the best ever..», men det er bare å fastslå at dette var et utrolig rikholdig og bra gjennomført Norgesløp. Varaordføreren fra Bamble kommune, Heidi Therese Herum, deltok også på løpet, og det ble rikelig anledning til å sette fokus på fremtidige problemstillinger rundt bruken av veterankjøretøy.

Det ble også ytret fra både Kongsberg Automobilselskap, arrangør Norgesløpet 2017, og Grenland Veteranvognklubb at arrangementene hadde gitt et betydelig overskudd. Dette blir viktige signaler til fremtidige arrangører av løpet.

 

Norgesløpet 2019 utgår da det er tenkt et eget jubileumsarrangement i anledning at LMK fyller 40 år. Mer informasjon om dette vil komme senere.

 

Derimot kan vi med glede orientere at Norgesløpet 2020 er tildelt Kjøretøyhistorisk Klubb Voss, som har lang erfaring med løpet VossaRudl`n.

 

Med ønske om en fortsatt god sommer!

 

 

Med vennlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüssen

 

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK

Øvre Slottsgate 2b

0157 OSLO

22 41 39 00 / 465 08 165[Tilbake]