VI SØKER DUGNADSHJELP

KAN DU?

I forbindelse med det store Kristi Himmelfartstreffet i Froland, 10. mai, og vårt eget Vårslepp 12. mai trenger vi litt hjelp.

I Froland går oppgaven ut på å plassere kjøretøyene på anviste områder.
I Grimstad under Vårsleppet 2018, trenger vi også funksjonærer til å henvise plasser, og så trenger vi hjelp til kiosken.

Dess flere som melder seg, jo kortere blir vaktene :)

Håper du har tid og lyst til å ta et tak for fellesskapet!

Skriv gjerne ønsker om varighet og når på dagen du kan i kommentarfeltet[Tilbake]