MEDLEMSKONTINGENT 2018

E-post sendt 6. februar 2018

Alle medlemmer med registrert e-postadresse mottok en e-post fra StyreWeb med melding om innbetaling av kontingent for 2018.

Dersom du ikke har mottatt mail, sjekk din søppelpost/spam-mappe, og hvis du ikke finner e-posten der heller - ta kontakt med kasserer.

Et lite knippe medlemmer har ikke oppgitt e-post og disse får brev i posten.

Husk at beløpet korrigeres til hvor mange medlemsskap det skal betales for (hovedmedlem og eventuelle husstandsmedlemmer), og at du merker innbetalingen med navn og medlemsnummer!

Kontingenten er justert til 350,- for hovedmedlem og 150,- pr. husstandsmedlem.
Ikke så høyt beløp at man trenger å løpe til Den norske Creditbank i Lillesand  eller andre finansinstitusjoner for å låne beløpet.

Hyggelig at DU fortsetter som medlem i Grimstad Motorveteraner :)

[Tilbake]