ÅRSMØTE 2017

AVHOLDT 31. JANUAR 2018


Årsmøte for 2017 ble avholdt i klubblokalene i BEMA bygget onsdag 31. januar 2018.

27 representanter var fremmøtt og da leder var på jobbreise var det nestleder Børge Bendixen, som med stødig hånd, ledet årsmøte. Det har igjen vært et aktivt år og klubben har nå 139 medlemmer (frem 13), grei økonomi og nesten gjenvalg over «hele fjøla». Fullstendig protokoll fra årsmøtet legges frem så snart den er signert (søk på siden OM OSS).

 


 
 Gratulerer til Arnfinn Emil Olsen som fikk tildelt
«oljeskvetten», klubbens hederspris. Her fra kaffe-
pausen hvor også Asbjørn Pedersen betrakter prisen

  Det er alltid et rikholdig kakebord på årsmøte og
kaffepausen ser alle frem til

  
Det nye styret fra venstre Børge Bendixen, nestleder,
Ann Katrin Olsen, kasserer, Arnfinn Emil Olsen, sekretær
og eneste nyvalgte og Sven Erik Olsen, styremedlem.
Leder Kjell-Ivar Søreng var ikke tilstede

  Her er det klubbens «finansminister» Ann Katrin
Olsen som legger frem et fyldig regnskap for en
 interessert forsamling


 
   


Tekst og bilder:
Torfinn Grøsle[Tilbake]