VOSSARUDL'N

Køyretøy Historisk Klubb Voss inviterer til VossaRudl'n laurdag 26. mai 2018

Mottatt invitasjon via LMK:

 

Påmelding startar 1. februar 2018 - påmeldingsfrist er 1. april 2018

 

Påmelding til årets rudl’n er elektronisk. Klikk på lenkja nedanfor, og fyll ut alle felta. Ved innsending av skjema betalar du påmeldingsavgifta umiddelbart. Slik slepp du å få purring frå oss!

Det er viktig at du fyller ut korrekt antal deltakarar samt at du les orienteringa godt.

Du vil få meir orientering undervegs på den oppgitte e-postadressa du oppgjev i påmeldinga.

 

Bruk gjerne kommentarfeltet til informasjon du tru er viktig for oss.

 

 

Påmeldingsavgifta er i år kr 570,- dette inkluderer lunsj for sjåfør.

Startområdet er plenen nedanfor Fleischer's Hotel. Oppstilling frå kl 08:30.  Målgang Stalheim Hotel

 

Fredag 25. mai 2018

For dykk som kjem fredag vert det høve til å parkera køyretøyet på startområdet frå klokka 14:00 og utover. Du vil då få parkera på oppmerka plass for ditt startnummer.

Grillmeny på Terassen på kvelden på Fleishcer's hotell.

 

Overnatting:

Alle deltakarar må bestilla overnatting sjølve.

Ved fullført påmelding vil du motta eit referansenummer du må oppgje når du bestiller hotellrom.

Ver venleg å bestill hotellrom i same namn som i påmeldinga!

Her finn du dei ulike hotella i omegn.

 

Løpshotellet er Stalheim Hotel.

Stalheim Hotel, 5715 Stalheim, Telefon: 56520122, E-post: info@stalheim.com  

Prisar:

Pr. person i dobbeltrom kr.1150.-

Pr. person i enkeltrom kr.1325,-

Barn 5 - t.o.m. 15 år - på ekstraseng i foreldrenes rom  kr. 625,-

Barn  0 - 4 år  gratis

Prisen inkluderer:

Overnatting fra lørdag 26.mai - 2018 til søndag 27.mai - 2018

Festmiddag lørdag 26.mai.

Frokost søndag 27. mai.

 

Alternativ overnattingar:

 

Oppheim Hotel & Resort, (10 km frå løpshotellet Stalheim Hotell)

Vossestølen Hotel, (10 km frå løpshotellet Stalheim Hotell)

, (11 km frå løpshotellet Stalheim Hotell)

5747 Gudvangen, Telefon: 48075555, E-post: booking@gudvangen.com

 

OBS: Prisar hjå desse alternative hotella inkluderer ikkje middag på Stalheim hotell.

 

Festmiddag/festbankett for dei som ikkje overnattar på hotellet: kr. 475,-

Betaling direkte til hotellet for dette.

 

For overnatting fredag til laurdag:

I tillegg til dei ovannemnde hotella er 

, Telefon: 56520500, E-post: hotel@fleischers.no

Park Hotel Vossevangen, Telefon: 56531000 E-post: booking@parkvoss.no

 

Du vil sjølvsagt få meir orientering vedrørande løpet etterkvart. 

 

Har du spørsmål, kan du retta dei til rudln@khkv.no

 

Me har fleire lister over tidlegare deltakarar og interesserte og ynskjer å nå flest muleg.

Du har difor, kanskje, motteke same e-post fleire gonger. Vonar dette går greitt.

 

 

Venleg helsing

Ruth Kristin T Trå

løpssekretær[Tilbake]