NYTT FRA LMK 2/2018

Brå start på nytt år


2018 byr på mange endringer for vår bevegelse og LMK. Dette resulterte i for mange av oss at late fridager og julepynt straks måtte legges bort for å ta fatt på nye oppgaver. Overgangen til nytt år representerer mange endringer, som det er viktig at vi er klar over. Særlig viktig blir derfor;

-  Årsavgiften bytter navn til trafikkforsikring og kreves inn gjennom forsikringsselskapene.

-  Trafikkforsikringsforeningen har hjemmel for å ilegge uforsikrede kjøretøy dagsbøter fra 01.03.2018.

-  LMKs samarbeid med WaterCircles Norge har opphørt. Alle forsikringstakere må selv flytte sine forsikringer til IF dersom de fortsatt skal ha en LMK-Forsikring.

Rekruttering blir viktig fremover.

Nye krefter og kanskje i all hovedsak yngre krefter blir viktig fremover. Nå har 1988 modellene fått veteranstatus. Selv om disse kanskje oppleves veldig tidsnære for mange av oss, blir det viktig å huske på at mange av våre egne veteranklubber opererte med langt nyere kjøretøy innad i egen bevegelse når disse ble stiftet. Om dette skyldes at vi blir eldre eller at evolusjonen på et eller annet tidspunkt har bremset mer opp, vites ikke. Men det er nok nærliggende å tro at det fremstod som et vesentlig større sprang mellom en 1925 modell i 1955 enn vi opplever med 1988 modellen i dag. Dette blir viktig å huske på da andelen 80/90-tallere fases ut i et langt høyere tempo enn man skulle tro.

En jeg kjenner kom med følgende uttalelse omkring vår egen bevegelse; «Snart sitter vi på det samme julebordet alle sammen». Med dette mente han en bevegelse bestående av ulike klubber som hadde krympet såpass at alle måtte slå seg sammen dersom det skulle bli et brukbart julebord. Nå er nok dette en sterkt overdrevet situasjon, men det setter likevel fingeren på sentrale utfordringer vi må ta på alvor.

Et inkluderende miljø blir derfor viktig. Med den prisutviklingen som er på eldre kjøretøy, blir det også viktig å markere at det hverken behøver å være stort, flott og prangende for å ta del i det motorhistoriske fellesskapet. Jeg vil derfor rette en honnør til Norsk Veteranvogn Klubb som på siste Oslo Motorshow stilte med en 1986 modell Opel Corsa 1,2 på sin stand.

Det er også flere klubber som oppretter egne ungdomskontakter/grupper, noe som trolig blir viktig fremover. Mange merkeklubber, som representerer merker med lang fartstid, ser også at deltakelsen på egne arrangementer øker ved seksjoneringer med egne treff for modeller fra samme tidsalder.

Strategikonferansen.

LMK avholdt sin Strategikonferanse på Gardermoen 13. januar. Det var en konferanse som samlet over 80 delegater, som alle hadde ett mål for øye; skape fremtidens LMK. I motsetning til mange av våre Landsmøter, som ofte har munnet ut i tunge diskusjoner og underliggende konflikter, virket det som om samtlige nå ville la fortid være fortid og rette blikket fremover. Tilbakemeldingene så langt har ubetinget vært positive, og dette markerer forhåpentligvis starten på en ny møtekultur og arbeidsform i LMK.

Styret og Administrasjonen samlet inn det skriftlige materialet fra gruppe-arbeidet. Dette vil bli gjennomgått og renskrevet før dette blir sendt tilbake til klubbene.

Strategikonferansen var samtidig helt tydelig på at veien videre for LMK er et samarbeid med andre organisasjoner for å kunne skape løsninger for en samlet bevegelse. I likhet med Landsmøtets vedtak i Arbeidsplanen for 2017/2018, var det meget tydelige signaler om at rett samarbeidspartner for LMK vil være AMCAR. Mange av delegatene husker fremdeles situasjonen før 1986 hvor de to organisasjoner var sammen, og mange valgte derfor å påpeke at dette vil være en naturlig gjenforening med det faktum at de to organisasjoner vil kunne utfylle hverandre. Det ble derfor også naturlig at Styret/Administrasjonen i LMK kunne bekrefte at det føres hyppige samtaler med AMCAR for tiden.

Flytting av forsikringene fra WaterCircles til IF/LMK.

Den hyppige informasjonen fra LMK bærer nå frukter. LMK har slitt over en tid med kommunikasjonen ut mot klubbenes medlemmer, men nå virker det som om klubbene har sett viktigheten av at de bistår LMK med å komme i kontakt med dem som har hatt en LMK-forsikring.

Merk at det skrives har hatt, for det er et faktum at samtlige forsikringstakere som ikke flyttet sine forsikringer fra WaterCircles Norge til IF/LMK etter nyttår ikke lenger har en LMK-Forsikring.

For å beholde din LMK-Forsikring må hver enkelt forsikringstaker kontakte IF eller benytte flytteskjemaet LMK har sendt ut til klubbene. Denne informasjonen virker å ha fungert, for tilbakemeldingene til LMK fra IF er at de opplever massiv pågang av tidligere WaterCircles-kunder som flytter. Dette understreker at LMK-medlemmene innser de viktige fordelene det representerer ved å følge LMK videre med ny samarbeidspartner.

Med vennlig hilsen

Stein Christian Husby     

Generalsekretær LMK [Tilbake]