BJØRN G. JOHANNESEN HAR TRUKKET SEG SOM STYRELEDER I LMK

Viktig info fra styret i LMK


«Styreleder i LMK, Bjørn G. Johannesen, har trukket seg fra sitt verv med virkning fra 01.01.2018. Johannesen valgte selv å trekke seg som Styreleder i LMK da det ble stilt spørsmål rundt hans habilitet grunnet hans tilknytning til Kongelig Norsk Automobilklub (KNA).

Johannesen sitter p.t. som styreleder i Norsk Veteranvogn Klubb (NVK) samt i styret i eiendomsselskapet Tyrigrava. Tyrigrava er som kjent et sameie mellom NVK og KNA.

 

Samarbeidet mellom LMKs tidligere samarbeidspartner WaterCircles Norge og KNA, med deres KNA-Klubbforsikring rettet mot LMK-Klubbene, har gjort det vanskelig for Johannesen å fungere som Styreleder i LMK.

 

Styret beklager den uheldige situasjonen Bjørn G. Johannesen her ufrivillig har havnet i, men i likhet med Johannesen ser man de utfordringene som ligger til grunn for hans beslutning om umiddelbar avgang fra styret i LMK.

 

LMK v. Styret vil likevel rette en stor takk til Bjørn G. Johannesen for hans innsats for LMK gjennom mange år. Nestleder Geir Iversen vil fungere som Styreleder frem til Landsmøtet 2018.»

 

Dette til orientering på vegne av Styret i LMK.

 

Med vennlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüssen

 

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK

Øvre Slottsgate 2b

0157 OSLO

22 41 39 00 / 465 08 165


[Tilbake]