LMK-NYTT 7/2017

NY HJEMMESIDE, KNA OG STRATEGIKONFERANSE M.M.

Ny hjemmeside.

Som kanskje flere av dere allerede har registrert, har vår hjemmeside www.lmk.no fått et nytt uttrykk. Dette var et nødvendig og etterlengtet tiltak da den gamle hjemmesiden var lite brukervennlig og utdatert. Den nye løsningen kopler seg også sammen med LMKs Facebook-side, noe som vil fremme og forene begge mediene. Målet er en mer aktiv side og følgelig økt interesse rundt LMK. Hjemmesiden er utviklet av StyreWeb, og dette er et ledd i at LMK har tatt i bruk dette systemet som et arbeidsverktøy for Administrasjonen. Gjennom LMKs rammeavtale med dem gis også LMK-klubbene muligheten til å kunne ta i bruk dette systemet til en meget lav kostnad. I dag er nærmere 50 LMK-klubber brukere av systemet, og stadig flere klubber tilsluttes. Samtlige LMK- klubber gis en kostnadsfri adgang til en demonstrasjon, slik at man over et tidsrom kan teste ut systemet i egen klubb.

Overgangen til IF nærmer seg.

Vi i LMK opplever at svært mange av våre medlemmer har fått med seg at LMK bytter forsikringspartner fra WaterCircles til IF fra nyttår. Da de fleste ser verdien av at de følger LMK lojalt videre, kommer det til stadighet spørsmål rundt hvordan selve byttet skal gjøres. Mange legger til grunn at dette er en overgang som skjer helt automatisk, noe det ikke er adgang til etter forsikringsavtaleloven all den tid det ikke dreier seg om en kollektiv forsikringsavtale. Derfor må den enkelte forsikringstaker selv stå for selve flyttingen. LMK i samarbeid med IF jobber nå med flere løsninger, både manuelle og digitale, som vil gjøre denne flytteprosessen så enkel som mulig. Allerede i løpet av den første uken av desember 2017 regner vi med at løsninger vil være etablert og kunne presenteres for forsikringstakerne. LMK vil derfor løpende følge opp med informasjon rundt hvordan dette enkelt og praktisk skal løses. Det blir viktig å presisere at det ikke vil bli behov for nye søknadsprosesser eller besiktigelser i forbindelse med overgangen til IF.

 

KNA-Klubbforsikring og LMK-klubbene – er alt til salgs?

KNA sammen med WaterCircles har i den siste tiden kastet seg hardt inn i kampen om LMK-kundene. Dette var ikke et uventet trekk da vi nærmest forventet at WaterCircles kom til å kjempe hardt for å beholde LMK-kundene. KNA-klubbforsikringen lokker med både penger, middag og provisjoner til de LMK-klubbene som tegner seg inn i denne klubbavtalen. Midt oppe i alt kan det derfor være lett å glemme hva dette faktisk innebærer. Det blir viktig å merke seg følgende;

1)  Det var et overveldende flertall på Landsmøtet 2017, som på bakgrunn av fremlagt dokumentasjon, så viktigheten av at LMK avsluttet samarbeidet med WaterCircles Norge så snart som mulig. LMK fikk frie fullmakter til et mulig rettslig etterspill dersom dette ble nødvendig. Tvisten ble først forlikt i juli 2017 og har påført LMK store kostnader.

 

2)  Er det forhold ved WaterCircles Norge p.t. som endrer ved den beslutningen LMK-klubbene fattet ved Landsmøtet 2017, eller er også holdninger et spørsmål om hvem som byr mest?

 

3)  Med KNA-Klubbforsikring vil klubbene selv ta del i den forsikringsprovisjonen som tidligere har tilfalt LMK- en provisjon som i all hovedsak har vært grunnlaget for LMKs liv og virke. Hva ønsker klubbene videre med LMK dersom man ikke vil bidra til LMKs eksistens?

Dette er tre vesentlige spørsmål/faktorer som de enkelte klubber selv må ta stilling til, men valget som treffes kan få klare ringvirkninger for LMK i tiden fremover.

 

LMKs Strategikonferanse.

Som nevnt ovenfor, er det mange utfordringer av både positiv og negativ art LMK har på agendaen. Mange av disse temaene håper vi at Strategikonferansen 13. januar 2018 på Gardermoen kan gi oss et mer tydelig svar på. Det kommer nye påmeldinger hver eneste dag, og det er tydelig at svært mange av LMKs eierklubber ser viktigheten av dette. Husk påmeldingsfristen 20. desember. I den prosessen vi opplever både med hensyn til konkurranse blant flere organisasjoner, uroen rundt forsikring og kjøretøypolitiske utfordringer, er det viktig at LMK tar nødvendige grep slik at vi fortsatt kan være en sentral aktør. Om dette vil påkreve vesentlige endringer av både strukturell og organisatorisk karakter, vil tiden vise.

 

Med vennlig hilsen

 

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK

 

[Tilbake]