LMK-NYTT 6/2017

Diverse info

LMK og FIVA;

LMK er tilsluttet og norsk representant for den internasjonale organisasjonen for veterankjøretøy, FIVA. De avholdt nettopp sin generalforsamling i Bucuresti, og her deltok LMK med styreleder Bjørn G. Johannesen, nestleder Geir Iversen og generalsekretær Stein Christian Husby. Iversen ble gjenvalgt som medlem i FIVAs tekniske kommisjon, og utfordringene knyttet til kjøretøys originalitet, autentisitet og opprinnelse blir stadig vanskeligere å avklare. Det ligger også store økonomiske interesser knyttet til historiske kjøretøy, og risikoen for forfalskninger er tilstede. FIVA har nylig utviklet en bokform av «Torino-charteret» hvor en del av begrepene rundt motorhistoriske kjøretøy er forsøkt definert. Det foregår mye begrepsforvirring rundt «original», «in period», «replika», «copy» for å nevne noe.

Vi opplever at utfordringene vi har her hjemme knyttet til økende restriksjoner ved bruk av kjøretøy, også er en global utfordring. Derfor blir det stadig viktigere med en samlet bevegelse globalt og nasjonalt for å finne gode løsninger, slik at vi også i fremtiden kan ha glede av kjøretøyene våre på norske veier.

LMK-Forsikringen;

Arbeidet med å finne stadig forbedrede løsninger for LMK-Forsikringen fortsetter. Foreløpig har det vært kommunisert lite ut til LMK-klubbene omkring alle detaljene rundt samarbeidet med IF fra 01.01.2018. Viktig i arbeidet som pågår er;

1)  Finne gode løsninger slik at den enkelte forsikringstaker enkelt kan flytte sine forsikringer fra WaterCircles til IF med virkning fra 01.01.2018.

2)  Forbedre forsikringsproduktet slik at LMK-medlemmenes interesser ved en skade er ivaretatt på en best mulig måte.

3)  Priser og vilkår på samtlige forsikringsprodukter i WaterCircles garanteres videreført i IF. En hel rekke vilkår vil riktignok bli betydelig forbedret uten pristillegg i den nye ordningen.

 

Lyspunkt – Underforsikring fjernes av IF;

Praksisen hvor underforsikring kan gi grunnlag for avkortning ved skade, har skapt mye utrygghet blant LMKs medlemmer. WaterCircles var aldri villige til å fjerne dette punktet, og situasjonen ble såpass prekær at LMK måtte gå ut med en advarsel til samtlige klubber 8. januar 2016. Med eksplosiv prisvekst på mange veterankjøretøy i et internasjonalt marked, stod mange norske veterankjøretøy i fare for å kunne anses som underforsikret.

Dette forholdet er nå avklart med IF, og dette vil ikke være en del lenger av vilkårene for LMK-Forsikringen fra 01.01.2018. Heretter vil kjøretøyets verdi på skadetidspunktet, begrenset oppad til gitt forsikringsverdi, danne grunnlaget for en skadeutbetaling.

LMKs Strategikonferanse 13.01.2018;

Tidligere denne uken ble det sendt ut formell invitasjon til LMKs Strategikonferanse. Vi håper at flest mulig av LMKs eierklubber blir å finne her da temaene til behandling er viktige for forbundets videre organisering og drift.

Påmeldingsfristen er satt til 20. desember 2018, og konferansen vil finne sted på Scandic Hotel Oslo Airport på Gardermoen. Vel møtt!

 

Med vennlig hilsen

 

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK

[Tilbake]