LMK-FORSIKRING

AVKLARING FRA LMK 13. SEPT 2017 + INFO DATERT13. OKT

Se nedenfor ang. avklaring fra LMK sendtut 13. september.

Informasjon fra LMK datert 13. oktober 2017:


Nytt fra LMK 1/2017.


Den 5. oktober 2017 ble det sendt ut et informasjonsskriv fra LMK hvor det fremgikk at en samarbeidsavtale mellom IF og LMK var inngått. Det viser seg i ettertid at teksten fra LMKs side var noe forvirrende, og vi har i anledning dette mottatt en hel del henvendelser. Det blir derfor viktig for LMK å presisere følgende;

1)  Samarbeidsavtalen med IF gjelder fra 01.01.2018. IF hverken skal eller har mulighet til å ta imot LMK-forsikringer før dette tidspunktet.

2)  WaterCircles er fremdeles LMKs samarbeidspartner frem til nyttår, og dette gjelder alle LMK-forsikringer, nytegninger som fornyelser.

3)  LMK vil løpende holde klubbene orientert om all utvikling knyttet til hvordan forsikringene flyttes til ny samarbeidspartner fra nyttår.

 

Det pågår nå et løpende arbeid knyttet til denne prosessen, og LMK vil holde klubbende orientert ukentlig i tiden fremover.

Oslo 13.10.2017
Stein Christian Husby
Generalsekretær LMKAvklarting fra LMK sendt ut 13. september

Her følger noen avklaringer fra LMK. Dette er ment til publikasjon i medlemsblader, hjemmesider og på Facebook-sider hvor klubbene kommer i kontakt med egne medlemmer:

 

Samarbeidet mellom WaterCircles Norge AS og LMK om LMK-Forsikring opphører 31.12.2017. LMK opplever for tiden mange spørsmål rundt dette. På diverse forum-sider tilknyttet eier-klubbene er dette også et aktuelt tema. Det rettes også til dels kritikk mot LMK for mangelfull informasjon rundt hva våre medlemmer skal foreta seg med hensyn til egne forsikringer.

 

Det var som kjent lenge en tvist knyttet til forhold rundt oppsigelsen mellom WaterCircles Norge AS og LMK. Saksforholdet ble avsluttet med et forlik 7. juli 2017. Inntil denne dato hvor tvisten ble avsluttet, har det nærmest vært umulig for LMK å kunne gå i noen reelle forhandlinger med nye potensielle samarbeidspartnere.

 

Vår samarbeidspartner er fremdeles WaterCircles Norge AS, og all nytegning og fornyelse skjer fortsatt gjennom dem. Vi henstiller derfor til et godt og lojalt samarbeid ut avtaleperioden.

 

LMK er for tiden i dialog med flere aktuelle samarbeidspartnere for en videreføring av LMK-forsikringen. Vi søker gode løsninger og betingelser for våre medlemmer slik at LMK-forsikringen fortsatt vil være et av markedets beste produkter for veterankjøretøy. Av hensyn til prosessen vi befinner oss i, er det derfor ikke mulig å komme med ytterligere informasjon.

 

LMK-Forsikringen vil bli videreført, og LMK vil komme med mer informasjon når alle avklaringer foreligger. Den enkelte forsikringstaker må selv flytte videre sine forsikringer til ny Samarbeidspartner dersom man fortsatt skal følge LMK og ha en LMK-Forsikring. Dokumentasjonen rundt de enkelte kjøretøy befinner seg hos LMK, og ingen nye besiktigelser vil bli nødvendig.

 

Skulle det være ytterligere spørsmål rundt LMK-Forsikringen, kan Generalsekretær Stein Christian Husby kontaktes på post@lmk.no eller tlf. 465 08 165.

 

Med vennlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüssen

 

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK

Øvre Slottsgate 2b

0157 OSLO

22 41 39 00 / 465 08 165


[Tilbake]