LMK STAFETTEN 2017

KULTUR PÅ HJUL

Onsdag 16. august ble den landsomfattende stafetten i regi av LMK avsluttet i Aust-Agder, og våre medlemmer har bistått arrangøren for besøkene i Lillesand og Grimstad.
Stafetten ble avsluttet på Stoa i Arendal.

I Lillesand holdt ordfører Arne Thomassen (H) en apell.
I Grimstad holdt stortingsrepresentant og leder for Familie- og Kulturkomitéen, Svein Harberg (H) en apell.
På Stoa i Arendal holdt Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) en apell.

Det ble meget stor oppslutning om dagens arrangementer, og på Stoa møttes både presse, politikere og representanter for kulturvernforbund og vårt eget forbund, LMK. Både Generalsekretær i LMK, Husby og Styreleder i LMK, Johannesen, tok turen fra Oslo.
Veldig bra!


 

Hele torvet var reservert, og det var bra, for
det kom mange til Lillesand denne dagen!

 
 Spesielt hyggelig å se Steyr lastebil fra
 Birkeland.

  

Alltid tilstede og alltid med i kulissene -
Bernt Erik Olsen

 
 Ordfører Thomassen holdt en godt og personlig
 innlegg

 

Dugnadsgjengen fra Birkeland

 
  Mens LMK-stafettens Leif M. Skare holdt
  åpningsinnlegget.


 

Så gikk turen til Torskelholmen i Grimstad

 
  Hvor kystkulturen var tilstede representert
  med Øysterøy


 

Leif M. Skare ønsker velkommen...

 
...mens stortingspresentanten må finne seg i å
bli tatt "selfie" av.


 

Lolls "Chevrolet" pyntet til offisielt oppdrag
senere på dagen

 
 Svein Harbergs innlegg var meget godt og åpnet
 for et møte mellom LMK og kulturkomitéen.

 

Vi bevarer, vi beskytter og vi informerer

 
  Kjente ansikter blant publikum og deltakere!

 

Et lite utvalg av de fremmøte kjøretøyene...

 

 
 

 


 

Før vi forflyttet oss til Stoa i Arendal...
'
 
...og Loll kom kjørende med Samferdselsministeren

 

God stemning og gode samtaler!

 
  Og en samferdselsminister som var nysgjerrig på
  hva dette var for noe... :)


 

...før han måtte prøvesitte Gunnars bil

 
  Sentrale personer - fra venstre:
  Leif M. Skare (komitémedlem i LMK-stafetten)
  Styreleder Bjørn G. Johannesen i LMK
  Generalsektretær Stein Chr. Husby i LMK
  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
[Tilbake]